Сарадници Института за српски језик САНУ на научном скупу о лексикологији и лексикографији у Вишеграду

У организацији Андрићевог института у Вишеграду, од 8. до 10. октобра 2021. године, одржао се научни скуп под називом Актуелна питања лексикологије и лексикографије српског језика. У раду скупа су учествовали и сарадници Института за српски језик САНУ.

Дана 9. октобра реферате су изложили: др Стана Ристић, сарадник у пензији (Речник САНУ – поводом публиковања  21. књиге – реферат је прочитан у одсуству излагача), др Владан Јовановић (Лексичко значење и концепт у српском лексикографском опису), др Неђо Јошић (Поглед на ауторску лексикографију нашу и страну с освртом на питање израде рјечника Андрићевог књижевног дјела), др Ивана Лазић Коњик (Социјални фемининативи у српском језику – неолошки и лексикографски аспект), др Ненад Ивановић (Метајезички изрази са релативизатором обично у служби граматичких обележја речи (на материјалу из Речника САНУ)), др Марија Ђинђић (Поредбене фразеолошке јединице у српском и турском језику) и др Наташа Миланов (O вишезначности једног типа лексема у српском језику).

Скуп о лексикологији и лексикографији у Вишеграду одликовао се оригиналним и занимљивим темама, као и плодном разменом научних мишљења на конференцијским секцијама и између њих.

Др Марија Ђинђић
Др Ненад Ивановић
Др Владан Јовановић
Др Наташа Миланов