Tag: зборник

Зборник радова „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема” (2021)

Из штампе је изашао зборник радова Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема.

Зборник радова „Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије” (2021)

Из штампе је управо изашао зборник радова Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије (2021).

Представљање зборника „Наслеђе и стварање – Свети Ћирило – Свети Сава (869–1219–2019)” у Свечаној сали САНУ

У Свечаној сали САНУ 30. новембра 2021. године представљен је двотомни зборник „Наслеђе и стварање – Свети Ћирило – Свети Сава (869–1219–2019)”.