Одбор за стандардизацију

При Институту се налази и седиште Одбора за стандардизацију српског језика.