Category: Монографије

Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми

Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова

Драгана Ратковић, Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова

Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику

Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на-ити, -им у савременом српском језику, Београд 2013.

Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја

Радмила Жугић, Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја (у светлу призренско-тимочког говора као целине), Београд, 2010.