Међународни научни скуп „Савремена српска фолклористика 14

На Међународном научном скупу Савремена српска фолклористика 14, који је одржан у Ужицу на Педагошком факултету 26. и 27. априла 2024. године, коауторски реферат под називом Пејоративи којима се именује човек у Речнику ужичког говора Р. Цвијетића изложиле су др Драгана Цвијовић и мср Јована Шћеповић првог дана скупа.