Међународнa конференцијa „Језик, књижевност, интерсекционалност” у Нишу

Сарадницe Института за српски језик САНУ учествовалe су 27. априла на Међународној конференцији Језик, књижевност, интерсекционалност у Нишу.

Теме овогодишње конференције биле су: Oppression and intersectionality in literature and culture, Literature across boundaries, Road movies as nodes of intersectionality, Disability, The dark side of words: analyzing verbal aggression in contemporary public discurse, Equality and discrimination in language,Analyse de discours et intersectionnalité, Dialects in contemporary linguistics, Multilingualism through an intersectional lens, Intersectionality in social sciences.

У оквиру секције Equality and discrimination in language Марина Николић, у коауторству с Ненадом Аритоновићем, изложила је реферат под називом Стереотипи у мишљењу – дискриминација у говору (на примеру назива за припаднице словачке националне мањине), док је Бојана Томић говорила О семантици придева аутистичан у српском језику.

Проф. др Марина Николић
Др Бојана Томић

У секцији под називом The dark side of words: analyzing verbal aggression in contemporary public discurse Милица Рабреновић изложила је реферат Стратешка употреба језичких средстава током предизборног периода (од 1. 11. 2023. до 17. 12. 2023).

Мср Милица Рабреновић

У оквиру секције Dialects in comtemporary linguistics Милица Божић Синчук изложила је реферат Антрополошка лексика у књизи дијалекатске књижевности Тој ти викам.

Др Милица Божић Синчук

Учесници конференције имали су прилику да чују пленарна предавања Тање Петровић, Оn natural and unnatural in language (and beyond), Мартине Топић, Social class, market economy and harmony with the environment: an ecofeminist perspective и Ане Коцић Станковић, Intersectionality in contemporary american immigrant narrative.