Први Лингвистички семинар за студенте српске филологије Методологија лингвистичких истраживања савременог српског језика

У Научно-образовно културном центру „Вук Караџић” у Тршићу успешно је окончан први Лингвистички семинар за студенте српске филологије Методологија лингвистичких истраживања савременог српског језика.

Семинар је реализован у периоду од 1. до 5. новембра 2023. године у Научно-образовно културном центру „Вук Караџић” у Тршићу под покровитељством Министарства просвете и Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Програм семинара похађао је 41 студент из свих центара у земљи и региону на којима се студира српски језик. То су следећи факултети: Државни универзитет у Новом Пазару (Департман за филолошке науке), Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филолошки факултет Универзитета Црне Горе, ФИЛУМ Крагујевац.

Програм и садржај радионица осмислили су сарадници Института за српски језик САНУ. Радионице су биле  намењене усвајању знања, техника и метода истраживања модерних лингвистичких дисципина. Др Јована Јовановић руководила је радионицом из лингвокултурологије, др Тања Милосављевић је с полазницима обрађивала теме из етнолингвистике, др Вања Миљковић полазнике је упознао са приниципима истраживања у когнитивној лингвистици, док је др Светлана Слијепчевић Бјеливук била задужена за радионицу из анализе дискурса. Мср Ленка Бајчетић приближила је полазницима примену нових технологија у лингвистици, док је мср Миљана Чопа реализовала радионицу из урбане дијалектологије. Проф. др Марина Николић била је координатор семинара.

Семинар је употпуњен и предавањима из методологије научног рада. Уводно предавање одржала је проф. др Марина Николић, са темом Увод у методологију лингвистичких истраживања, затим су предавања одржали проф. др Милош Ковачевић, са темом Класификациони принципи зависносложених реченица, проф. др Софија Милорадовић, са темом Неколико могућих приступа етнолингвистичкој / етнодијалектолошкој грађи: избор теме, корпус, анализа и др Ана Шпановић, са темом Дигитална хуманистика – гледајмо прошлост на нов начин.

Реализатори радионица – Миљана Чопа, Јована Јовановић, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Тања Милосављевић, Вања Миљковић и Марина Николић.