Завршен пети Лингвистички семинар „Жаргонизми, фразеологизми и дијалектизми у односу на стандардни језик и дигитална хуманистика” 

У Научно-образовно културном центру „Вук Караџић” у Тршићу успешно је завршен пети Лингвистички семинар Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик и дигитална хуманистика. Семинар је реализован у периоду 17–29. јула 2023, под покровитељством Министарства просвете Републике Србије и Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Креативне курсеве у виду двонедељних лингвистичких радионица различите тематике, те предавања и дискусије током трајања семинара и ове године осмислили су и организовали сарадници Института за српски језик САНУ.

Семинар је похађало 47 ученика гимназија и средњих стручних школа из градова широм Србије (Бела Црква, Београд, Жагубица, Књажевац, Косовска Митровица, Крушевац, Нови Сад, Ниш, Панчево, Рума, Смедерево, Сомбор, Сремски Карловци, Суботица, Ужице, Шабац) и Републике Српске (Приједор, Требиње).

Семинар се одвијао паралелно у оквиру четири радионице, којима су руководили сарадници Института, а одржан је и низ предавања посвећених актуелним питањима савремене лингвистике. Радионицом Жаргонизми у когнитивнолингвистичком светлу руководио је др Вања Миљковић, радионицом  Дијалекти у односу на стандардни језик мср Миљана Чопа, радионицу Фразеологија српског језика организовали су др Јована Јовановић и мср Јанко Ивановић, а радионица Дигиталне хуманистике поверена је на руковођење мср Милици Рабреновић и мср Ленки Бајчетић. Координатор овогодишњег семинара била је др Јована Јовановић.

Јована Јовановић и Јанко Ивановић с полазницима фразеолошке радионице
Миљана Чопа с полазницима дијалектолошке радионице
Вања Миљковић с полазницима радионице о жаргонизмима
Милица Рабреновић и Ленка Бајчетић с полазницима радионице о дигиталној хуманистици

Као и ранијих година, током трајања семинара организована су и свакодневна предавања, са дискусијама, како сарадника Института тако и гостујућих предавача. Проф. др Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ и члан Програмског одбора НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу, одржала је онлајн предавање Социјална стратификација језика: актуелни начин комуникације и идентификације међу омладинском популацијом у урбаним центрима Србије, а гост-предавач на семинару био је и проф. др Милош Ковачевић, председник Програмског одбора, који је говорио о Раслојавању језика и његовом значају за  норму српскога језика. Тема предавања др Слободана Новокмета била је Животиње  у српској фразеологији, др Соње Манојловић Дигитална хуманистика, док је проф. др Марина Николић, вишегодишњи руководилац Лингвистичког семинара, говорила полазницима о Научним конференцијама, те презентовању резултата лингвистичких истраживања и учествовала као модератор у завршном представљању ученичких радова.

Проф. др Софија Милорадовић Социјална стратификација језика: актуелни начин комуникације и идентификације међу омладинском популацијом у урбаним центрима Србије
Проф. др Милош Ковачевић – Раслојавање језика и његов значај за  норму српскога језика
Др Слободан Новокмет Животиње  у српској фразеологији
Др Соња Манојловић Дигитална хуманистика
Проф. др Марина Николић – Научне конференције и презентовање резултата лингвистичких истраживања

И координатор семинара, односно руководиоци радионица одржали су посебна тематска предавања током трајања Лингвистичког семинара, и то: др Јована Јовановић (Технике писања научног рада у српској лингвистици), др Вања Миљковић (Како је диносаурус постао птица – семантичкa компресија као појмовни и језички механизам), мср Миљана Чопа (Акценатска норма у језику медија), мср Јанко Ивановић (Како странци уче српски језик) и мср Милица Рабреновић (Критичко тумачење моћи у медијском дискурсу).

Др Јована Јовановић Технике писања научног рада у српској лингвистици
Др Вања Миљковић Како је диносаурус постао птица – семантичкa компресија као појмовни и језички механизам
Мср Миљана Чопа Акценатска норма у језику медија
Мср Јанко Ивановић Како странци уче српски језик
Мср Милица Рабреновић Критичко тумачење моћи у медијском дискурсу

Након петог по реду летњег лингвистичког семинара у Тршићу можемо рећи да су постигнути и успешно остварени његови основни циљеви. Полазници семинара су оспособљени за самосталан рад и научно утемељено лингвистичко истраживање, као и презентовање добијених резултата након објективне и стручне анализе, уз одговарајуће методе и релевантне корпусе. Након семинара и двонедељног похађања радионица у НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу ученици настављају сарадњу са својим менторима и реализацију нових истраживачких задатака, чије ће резултате представити на Ученичкој конференцији на Филолошком факултету Универзитета у Београду, као и у зборнику лингвистичких радова Млади и србистика 5.