Сарадници Института за српски језик на научном скупу „Проблеми концептуализације стварности и моделовања језичке слике света” у Северодвинску

Сараднице Института за српски језик САНУ, Ивана Лазић Коњик и Тања Милосављевић, учествовале су 6. јуна 2023. године у раду ХI Међународне научне конференције Проблеми концептуализације стварности и моделовања језичке слике света (ХI Международная научная конференция Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира).

Дводневној конференцији, одржаној у Северодвинску 6. и 7. јуна 2023. године и онлајн, у организацији Министарства науке и високог образовања Руске Федерације, Хуманистичког института Северног државног универзитета М. В. Ломоносов и Међународне академије педагошких наука, присуствовао је велики број истраживача из руских, српских, белоруских и других научних центара са рефератима из области когнитивне лингвистике и концептологије.

Актуелно стање и перспективе антрополошке лингвистике предочио је водећи стручњак у тој области В. И. Карасик, а након његовог излагања, у пленарном заседању, говорила је Ивана Лазић Коњик на тему Концепт држава на системском језичком материјалу. У секцијском делу скупа, тематски везаном за традиционални и актуелни аспект описивања језичке слике света, Тања Милосављевић представила је реферат Концепт пријатељство у језичкој слици света призренских Срба. Програм Конференције и зборници радова доступни су на адреси: https://narfu.ru/sf/sevgi/problem-concept/.