Сарадници Института за српски језик САНУ на округлом столу о деантропонимима

Сарадници Института за српски језик САНУ, укупно њих шест, учествовали су 15. маја 2023. на округлом столу „Деантропонимни неологизми као кључне речи епохе”.

Округли сто је одржан онлајн, а његови организатори у име часописа „Новоречје” били су проф. Дејан Ајдачић и др Ђорђе Оташевић.

Др Ивана Лазић Коњик излагала је реферат Творба речи од презимена и личних имена политичких личности (семантички, деривациони и когнитивни аспекти), др Ђорђе Оташевић – Нове речи с презименом ‘Путин’ у основи у српском језику, др Слободан Новокмет  – Нове речи у српском језику настале по творбеном типу присвојни придев од властите именице + суфикс-(шт)ина, др Вања Миљковић – Деантропонимизација као семантички процес у савременом српском сленгу, др Бојана Томић – О епонимима насталим од женских имена, а др Милица Божић Синчук О специфичној употреби лексеме владика у савременом српском језику (онимизација апелатива).