мср Матија Нешовић

e-mail:

matija.nesovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Филологија Н 004, Лингвистика Н 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Лексикологија Н 353, Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика H 360,  Балтички и словенски језици и књижевности Н 590, Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

српски језик, славистика, синтакса, семантика, дигитализација, дијалектологија

Признања и награде:

прво место у V категорији (за студенте русистике) на НИС олимпијади из руског језика (24. мај 2019);

друго место на традиционалном диктату из пољског језика (у конкуренцији студената полонистике) у организацији Амбасаде Републике Пољске (12. новембар 2020);

Награда „Проф. др Радмила Милентијевић“ за најбољег дипломца у области српског језика (27. јун 2022);

стипендија „Доситеја“ Фонда за младе таленте Републике Србије за најбоље студенте завршне године мастер студија (5. јул 2022).

Научна делатност:

Бави се синтаксом и семантиком српског и других словенских језика (првенствено руског). Интересује се и за дигиталну хуманистику и израду дигиталних језичких ресурса.

Изабране публикације:

Матија Нешовић, „Једночлане реченице у руским пословицама и њихови српски еквиваленти“, у: Матурски радови 2015/16. године, Задужбина Андрејевић, 2016, 44–61.

Матија Нешовић, „Називи српских села и делова градова у вербалним асоцијацијама говорника српског језика“, Славистика XXIII/2, 2019, 64–78.

Матија Нешовић, „Говор села Шеховци (опис фонолошког система и један синтаксички куриозитет)“, Примењена лингвистика XXIV, 2023, 231–249.

Матия Нешович, Анна Д. Сойникова, „Мотивация как основа процeсса обучeния русскому языку на филологичeском факультeтe Бeлградского университета“, у: В мирe русского языка и русской культуры (Сборник тeзисов Мeждународной студeнчeской научно-практичeской конфeрeнции 26 апрeля 2018 г.) (ред.  С. Г. Персиянова, И. А. Орехова), Москва: Государствeнный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2018, 120–1

Биографија:

2016. Завршио Филолошку гимназију у Београду (главни језик: руски).

2016. Уписао основне студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик и књижевност (Филолошки профил).

2017. Уписао основне студије на Филолошком факултету у Београду, смер Руски језик, књижевност, култура (тренутно у статусу апсолвента).

2021. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик и књижевност (Филолошки профил).

2021. Уписао мастер студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик.

2022. Завршио мастер студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик, одбранивши мастер рад на тему Англицизми у српском и руском омладинском жаргону (морфосинтаксички и семантички аспект) пред комисијом у следећем саставу: проф. др Душка Кликовац (ментор) и доц. др Јован Чудомировић.

2022. Уписао докторске студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик.

2023. Запослио се на Одсеку за дигитализацију Института за српски језик САНУ.

Течно говори енглески и руски језик, служи се пољским и чешким језиком.

Радно искуство:

Од октобра 2020. до децембра 2022. године био је ангажован као хонорарни сарадник при Одбору за ономастику САНУ на задатку Дигитализација ономастичке грађе Одбора за ономастику САНУ у оквиру пројекта Ономастичка истраживања српског језичког простора и издавање часописа Ономатолошки прилози“, где је заједно са колегиницом Јованом Тодорић нумерисао и припремио за скенирање преко пола милиона ономастичких података.

Током августа 2022. године под покровитељством и за потребе Одбора за ономастику САНУ сакупљао је ономастичку грађу на терену (с. Шеховци, о. Мркоњић Град, Република Српска).

Од октобра 2022. ангажован је као сарадник ван радног односа (демонстратор) на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где држи вежбе из предмета Савремени руски језик П-1, П-2, П-3 и П-4.           

Од 2017. до 2023. у више наврата је био ангажован као лектор и коректор (зборника радова Музеја популарних и супкултура Camping the trash out, збирке поезије Марине Влаовић Корпа пуна песама, веб-сајта компаније А. П. Илић), те као консекутивни преводилац са српског на руски и обратно (за издавачку кућу Pilgrim Education).

Од априла 2023. запослен је као истраживач-приправник на Одсеку за дигитализацију Института за српски језик САНУ.

Учешћа на научним скуповима:

лингвистичкa конференцијa В мирe русского языка и русской культуры на Институту А. С. Пушкин, Москва (26. април 2018), тема реферата: Мотивация как основа процeсса обучeния русскому языку на филологичeском факультeтe Бeлграда);

студентска лингвистичка конференција СТУЛИКОН на Филолошком факултету у Београду (11. мај 2019), тема реферата: Језичка и научна слика света: прехлада од хладноће? (лингвокултуролошки и етимолошки аспект);

LXI скуп слависта на Филолошком факултету у Београду (12. јануар 2023), тема реферата: Англицизми у српском и руском омладинском жаргону (морфосинтаксички и семантички аспект).

Стручна усавршавања:

2018. Провео месец дана на Московском државном универзитету М. В. Ломоносов, где је похађао предавања из руског језика и књижевности.

2023. Учествовао у тродневној радионици о коришћењу веб-корпуса PDRS 1.0 (израђеног у оквиру пројекта Јавни дискурс у Републици Србији), која је одржана у Институту за српски језик САНУ.

Популаризација науке:

Аутор је неколико сценарија из области језичке културе и норме, који су емитовани у емисији Српски на српском на Радио Београду (Један од оних дана, Лаптоп колапс, Рођенданска математика, Родитељске муке), а потом и објављени у оквиру посебних издања РТС-а (Српски на српском. 2, Српски на српском. 3).