Свечана седница Одбора за стандардизацију српског језика

Свечана седница Одбора за стандардизацију српског језика поводом 25 година од његовог оснивања одржана је 12. децембра 2022. године у Свечаној сали САНУ.

Седница је имала три дела: Поздрави (свечани део седнице), Реферати (радни део седнице), Дискусија. У оквиру другог дела седнице поднето је пет реферата: Срето Танасић, Четврт века Одбора за стандардизацију српског језика, Милош Ковачевић, Српски језик након српскохрватског периода, Вељко Брборић, Српски језик у српском образовном систему, Софија Милорадовић, Институт за српски језик САНУ као један од носилаца стратегије научног развоја у Републици Србији, Исидора Бјелаковић, Одбор за стандардизацију српског језика и Матица српска.

За више информација погледати сајт Одбора за стандардизацију српског језика.