Међународни научни скуп у Темишвару, 14–16. октобар 2022.

У Темишвару је од 14. до 16. октобра 2022. године одржан VIII међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“.

Сада већ традиционално, организатори скупа су Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији (Темишвар).

Након отварања скупа и поздравних речи одржана је промоција осмог броја часописа Исходишта, на којој су говорили проф. др Горан Максимовић и ванр. проф. др Мирјана Бојанић Ћирковић са Филозофског факултета у Нишу. Институт је добио одређени број примерака представљеног броја овог часописа.

У оквиру пленарне седнице саслушано је пет излагања. Прво пленарно излагање имала је проф. др Софија Милорадовић: Српски дијалекти – документи о традицији нашег народног живота и неизоставни део нашег културног наслеђа, а потом су излагали проф. др Радивоје Младеновић (ФИЛУМ, ред. проф. у пензији), др Биљана Сикимић (Балканолошки институт САНУ, научни саветник у пензији), проф. др Драга Мастиловић (Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву) и ванр. проф. др Драгана Радовановић: Лингвогеографска слика српских говора у историјском Банату – садашњи наговештаји изоглоса

Првога дана научног скупа реферат је поднео др Зоран Симић: Још о темпоралним предлошко-падежним формама у говору Банатске Црне Горе.

др Зоран Симић

Другога дана, пре завршне дискусије и затварања скупа, одржана је промоција зборника Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, на којој су говорили проф. др Михај Н. Радан, др Биљана Сикимић, проф. др Софија Милорадовић, у име једнога од издавача зборника, и проф. др Радивоје Младеновић.

Проф. др Софија Милорадовић, проф. др Михај Н. Радан, проф. др Радивоје Младеновић и др Биљана Сикимић

Потом је уприличено потписивање обновљеног Уговора о сарадњи између Института за српски језик САНУ и Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији (огранак у Темишвару). Уговор су потписали проф. др М. Н. Радан, инж. Огњан Крстић, председник савеза Срба у Румунији и проф. др Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ.