Трећа интеркатедарска србистичка конференција, Тршић 17–19. јун 2022.

У Научно-образовно-културном центру у Тршићу, у периоду од 17. до 19. јуна 2022. године одржана је Трећа интеркатедарска србистичка конференција под називом Границе српског језика.

На њој су учествовали представници свих србистичких катедара на свим филолошким, филозофским, учитељским и педагошким факултетима у Србији, Републици Српској и Црној Гори, укључујући и представнике Института за српски језик САНУ, Института за књижевност и уметност у Београду, Одбора за стандардизацију српског језика, Друштва за српски језик и књижевност Србије и Завода за унапређење образовања и васпитања у Београду.

У првом дану конференције изложено је седам пленарних реферата (од осам предвиђених) и дванаест кореферата. Представници Института за српски језик САНУ на Трећој интеркатедарској србистичкој конференцији били су др Неђо Јошић и проф. др Драгана Радовановић, проф. др Виктор Савић je, по позиву од стране организатора, имао пленарно излагање под насловом Српска етничка консолидација и просторно обликовање српског језика (VII–XIV), а конференцији је присуствовала и проф. др Софија Милорадовић у својству члана Програмског одбора НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу.   Учесницима је подељен зборник Канон српске књижевности, настао на основу реферата изложених на Другој интеркатедарској србистичкој конференцији, одржаној такође у Тршићу 2021. године. 

У недељу 20. јуна т. г. одржана је дискусија о рефератима и корефератима. Потом је уследила дискусија о општој теми конференције. Учесници Треће интеркатедарске србистичке конференције на крају конференције једногласно су усвојили Декларацију о границама српскога језика.