Сарадници Института за српски језик САНУ на XVI међународном научном скупу „Српски језик, књижевност, уметност”

На Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 29–30. октобра 2021. године, одржан је XVI међународни научни скуп „Српски језик, књижевност, уметност”.

На скупу је учествовало седам сарадника Института за српски језик САНУ: др Владан Јовановић са рефератом „Лексеме из семантичког поља ʼобавезивање (некога на нешто), заклињање, заветовањеʼ у приповеци (кратком роману) Касијана св. владике Николаја Велимировића”, др Неђо Јошић „Епоха реализма и њен значај у развоју лексичког фонда српскога језика”, проф. др Марина Николић са излагањем „Исказивање различитости у роману Травничка хроника”, др Данијела Радоњић „О лексици романа Бездно Светлане Велмар-Јанковић”, др Марина Спасојевић са рефератом „Лексичко-граматичке карактеристике романа Једро наде Н. Маловића у контексту нове грађе за Речник САНУ”, др Милица Стојановић „О једној семантичкој групи глагола на примерима из романа Доротеј Добрила Ненадића” и др Драгана Цвијовић са излагањем „Експресивна вредност лексема којима се именује особа у роману Време кокошки Добрила Ненадића”.

Др Неђо Јошић
Др Владан Јовановић
Проф. др Марина Николић
Др Милица Стојановић