Сараднице Института за српски језик САНУ на симпозијуму „Андрићева приповијетка”

У периоду од 14. до 17. октобра одржан је 13. Међународни симпозијум Андрићева приповијетка, који је, због епидемиолошке ситуације, уместо у Сокобањи, како је било предвиђено, одржан онлајн посредством платформе Зум.

На симпозијуму је учествовало пет сарадница Института за српски језик САНУ: др Милица Божић Синчук са рефератом „Црвен цвет: ономастичка слика у приповеци И. Андрића, др Драгана Цвијовић са рефератом Именичка лексика са конотативном компонентом значења у пољу друштвених односа у приповеци Иве Андрића „Шала у Самсарином хану”, др Милица Стојановић са рефератом „Мара милосница”: Лексика и лексички слојеви, др Бојана Томић са рефератом Категорија броја у приповеци „Мустафа Маџар” и др Марина Николић са рефератом Поређење у „Причи о кмету Симану”.