Сараднице Института за српски језик САНУ на Међународном научном скупу „Савремена српска фолклористика 10” у Тополи

Десети међународни научни скуп Савремена српска фолклористика одржан је у Тополи од 18. до 20. јуна 2021. године.

На Скупу су учествовале три сараднице Института за српски језик САНУ – др Драгана Цвијовић и др Милица Стојановић са Одсека Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и др Бранкица Марковић са Дијалектолошког одсека.

Све три сараднице изложиле су своје реферате трећег дана Скупа, 20. јуна – др Драгана Цвијовић (Збирна именица грожђе као синтаксичко-семантичка компонента терминолошких синтагми и фразеолошких јединица у српском језику), др Бранкица Марковић (Турцизми у виноградарској лексици) и др Милица Стојановић (Један поглед на лексику „Искусног подрумара” З. Орфелина).