Конференција „Современные методы изучения сербского языка в синхронии и диахронии”

Институт за српски језик САНУ учествовао је као суорганизатор међународне конференције „Современные методы изучения сербского языка в синхронии и диахронии”, која се одржала 17. и 18. маја 2021. године преко платформе Зум.

У организацији конференције учествовали су још и Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт лингвистических исследований РАН и Институт славяноведения РАН.

Првог дана конференције, 17. маја, свој реферат под називом Српска етимолошка лексикографија — стари проблеми, нова решења излагала је др Јасна Влајић-Поповић, а након ње проф. др Виктор Савић излагао је реферат на тему Начело опште контекстуализације у српској дијахронији.

Другог дана конференције, 18. маја, реферат под називом Теме и методолошки приступи у српској дијалектологији током прве две деценије 21. века имала је проф. др Софија Милорадовић.

Цео програм конференције можете погледати на овом линку.