Интервју са проф. др Драганом Радовановић у студентском часопису „Др Филстуд”

Проф. др Драгана Радовановић са Института за српски језик САНУ и Филозофског факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици дала је интервју за студентски часопис „Др Филстуд” Катедре за српски језик и књижевност поменутог факултета.

Одломак из интервјуа:

Др Филстуд: Који би били даљи задаци српске дијалектологије и, будући да су ваша истраживања по природи саме дисциплине којом се бавите заснована на теренском раду, које савете преносите студентима када је реч о теренским истраживањима?

Проф. др Драгана Радовановић: Свако ко се озбиљно ухвати укоштац са дијалектологијом осуђен је на теренски рад. Нема дијалектолошких истраживања на „собном” нивоу, српски народни говори налазе се на терену, далеко од градских центара. У томе и јесте проблем формирања дијалектолошког научног подмлатка у околностима свеопште урбанизације. Зато смо ми осуђени добрим делом на реконструкције, на језичку археологију …