Сарадници Института за српски језик САНУ на 50. Међународном научном састанку слависта у Вукове дане

На Филолошком факултету се од 16. до 20. септембра одржао 50. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане у организацији Међународног славистичког центра. Заједничка тема скупа била је СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ДАНАС – ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ ПРОУЧАВАЊА, РЕЦЕПЦИЈЕ И ПРЕВОЂЕЊА. На скупу је учествовало и 5 сарадника Института за српски језик САНУ.

Другог дана скупа, 17. септембра, своје реферате изложили су др Ненад Ивановић (“Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902)”), др Марина Спасојевић (“Теоријски приступи глаголском виду у српској граматографији”), др Виктор Савић (“Српски говори и(ли) говори српскога језика”), др Наташа Вуловић (“Сиромаштво – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури”) и др Тања Милосављевић (“Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен”).

Програм скупа можете видети овде.