Сарадници Института за српски језик САНУ на међународној конференцији Језици и културе у времену и простору 8

Сарадници Института за српски језик САНУ учествовали су на међународној конференцији Језици и културе у времену и простору 8, која је одржана 17. новембра 2018. године на Филозофском факултету у Новом Саду.

Наши сарадници били су распоређени у две секције. У раду преподневне секције учестовали су: Бранкица Марковић, с рефератом Из виноградарске лексике Црмнице, Биљана Савић, с рефератом Лексички и семантички дијалектизми у збирци пјесама Са друге стране штреке Јагоде Кљаић, Станислав Станковић и Веселин Петровић, у коауторству са Селеном Станковић, с рефератом Удвајање директнога заменичког објекта у високобалканизованим говорима српскога језика, као и Ивана Безрукова, с рефератом Именовање цара Уроша у трима култним списима патријарха Пајсеја.

Послеподневна секција окупила је, такође, неколико сарадника Института. Бојана Милосављевић, Слободан Новокмет и Бојана Тодић представили су свој реферат под називом Онлајн речници и народна лексикографија. Јелена Јанковић говорила је о Славенизмима у Речнику славеносрпског језика (огледна свеска), Ана Тешић о Лексикографској обради позајмљеница у дијалекатским речницима народних говора Црне Горе 21. века – на примеру романизама, док је Соња Манојловић излагала на тему О пореклу израза метнаја налче.

Сви изложени реферати биће објављени у наредном броју зборника Језици и културе у времену и простору (бр. 8).

Бојана Тодић излаже реферат “Онлајн речници и народна лексикографија”