др Соња Манојловић

e-mail:

sonja.manojlovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Историја језика H355, Балтички и словенски језици и књижевности H 590

Кључне речи:

српски језик, дијахронија, етимологија, историја језика, лексикографија, лексикологија

Признања и награде:

2013. Награда „проф. др Радмила Милентијевић“ за постигнут успех на основним студијама

Научна делатност:

Предмет научног интересовања су српска и словенска етимологија.

Изабране публикације:

Манојловић, Соња: Значењски односи између три прасловенска термина за заклетву у словеначком и руском језику до XVII века, у: Прилози проучавању језика 45, Нови Сад: Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 2014, 3–26.

Види више →

Библиографија научних радова

Студије и чланци

Петровић, Снежана, Соња Манојловић: Начини моделирања одредница историјских речника у дигиталном окружењу, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Исидора Бјелаковић, Марина Курешевић (ур.), Историјска лексикографија српског језика, Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак : Матица српска, 2021, 227–252.

Манојловић, Соња: О пореклу израза метнаја налче, у: Језици и културе у времену и простору, VIII/1, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 183–194.

Манојловић, Соња: Значењски односи између три прасловенска термина за заклетву у словеначком и руском језику до XVII века, у: Прилози проучавању језика 45, Нови Сад: Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 2014, 3–26.

Електронска лексикографија

Тешић, Ана, Соња Манојловић: Дигитално издање Речникa дубровачког говора, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2018 raskovnik.org ISBN: 978-86-82873-63-1.

Петровић, Снежана, Ана Тешић, Соња Манојловић: Дигитално издање Речника говора јужне Србије Момчила Златановића, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017 raskovnik.org

 

Биографија:

Рођена 27. јула 1989. године у Београду.

2012 Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (руски језик и књижевност).

2013 Завршила мастер студије на Филолошком факултету у Београду (модул Језик).

2014 Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду (модул Језик).

2015 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

Учесник на европском пројекту COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, ENeL (2015–).

Види више →
 

Мастер рад

„Паремије о језику и говору у руском и српском језику“ (ментор проф. др Предраг Пипер).

Студијски боравци

Летња школа под називом ENeL Training School „Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries“, у организацији COST Action IS1305 WG2, Лисабон (Португал), 6–10. јул 2015.

Пети састанак ENeL Action, у организацији COST Action IS1305 WG2, Барселона (Шпанија), 31. март и 1. април 2016.

Радионица под називом „Писање речника у дигиталном окружењу – коришћење програма T-Lex” у организацији Института за српски језик САНУ, Београд, 13–14. јун 2019.