проф. др Радивоје Младеновић

e-mail:

radivoje.mladenovic@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

064 237 46 52

Научне области:

Филологија Н 350, Фонетика, фонологија Н 351, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Историја језика Н 355, Ономастика Н 370, Компаративна лингвистика Н 380, Дијалектологија Н 401.

Кључне речи:

Српски језик, српски дијалекти, балкански језици, балканологија, дијахронија, семантика и граматика

Признања и награде:

Награда Павле Ивић Славистичког друштва Србије за монографију Говор шарпланинске жупе Гора (2002)

Научна делатност:

Бави се српским дијалектима у словенском и балканском језичком простору, затим односом лингвистичког, конфесионалног и етничког идентитета у балканословенском ареалу. У већем броју радова разматра дијалекатске и језичке односе у говорима Шар-планине, Метохијске и Косовске котлине.

Аутор је монографија Говор северношарпланинске жупе Гора (2002), Заменице у говорима југозападног дела Косова и Метохије (2010), Говор јужнокосовског села Гатње (2013).

Научна и стручна библиографија броји више од 80 наслова у домаћим и страним часописима и тематским зборницима.

Учествовао је по позиву на 45 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Младеновић, Радивоје: Говор шарпланинске жупе Гора “, Српски дијалектолошки зборник 48, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2001, 1–606.

Младеновић, Радивоје: Заменице у говорима југозападног дела Косова и Метохије”, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010,  472. стр. (Монографије, 12).

Младеновић, Радивоје: “Говор јужнокосовског села Гатње“, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 470. стр. (Монографије, 18).

Младеновић, Радивоје: Морфолошка и синтаксичка плурализација збирних именица и неких заменица у говорима југозападног дела Косова и Метохије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад 2011, 205–226.

Младеновић, Радивоје: Лингвогеографски положај и дијалекатска индивидуалност сиринићког говора, Јужнословенски филолог 72/3–4, Београд 2016, 67–91.

Види више →
 

Проф. др Радивоје Младеновић

Библиографија

 Библиографија научних радова

 Монографске публикације

Младеновић, Радивоје: Говор шарпланинске жупе Гора “, Српски дијалектолошки зборник 48, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2001, 1–606.

Младеновић, Радивоје: Заменице у говорима југозападног дела Косова и Метохије”, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010,  472. стр. (Монографије, 12).

Младеновић, Радивоје: “Говор јужнокосовског села Гатње“, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 470. стр. (Монографије, 18).

Студије и чланци:

Младеновић, Радивоје, “Судбина -Л на крају слога  у српским говорима на крајњем југозападу Косова и Метохије”, Српски језик1999,  447–468.

Младеновић, Радивоје, “Футур, потенцијал и императив за прошлост на југозападу Косова и Метохије”,  Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Књ. 43, 2000, 363-371.

Младеновић, Радивоје, “Место акцента именица на југозападу Косова и Метохије”, Јужнословенски филолог : повремени спис за словенску филологију и лингвистику, Књ. 56, бр. 1/2, 2000, 699-725.

Младеновић, Радивоје, ” Акценат придевских речи на југозападу Косова и Метохије, Српски језик, 357–379.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”Место акцента глагола у Призренско-метохијској котлиниHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdfСрпски језикHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf” 6HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”66666/1HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”–HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”2HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf” БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf” 2001, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”223HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”–HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20VI.pdf”264.

МладеновићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf”РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf”ГенитивHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf”именскихHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf” речи у северношарпланинским и јужнометохијским говорима – флексија и аналитизација, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdfЗборник Матице српске за филологију и лингвистику,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf” 45HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf”454/1HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf”Нови СадHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf” 2002,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20XLV.pdf” 291–320.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf”Треће лице множине презента у српским говорима на југозападу Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdfЈужнословенски филологHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf” 58HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf”5HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf”БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf” 2002,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LVII.pdf” 41–63.

Mladenović, Radivoje: The speech of Goranies, in: Goranies, Muslims and Turks in the Šar (Shar) mountain župas (parishes) of Serbia: problems of actual living and surviving conditions: Proceedings of the Round Table conference held on April 19, 2000, at the Serbian Academy of Sciences and Arts, /Organizers/ Serbian Academy of Sciences and Arts – Committee on Studies Kosovo and Metohia, Geographical Institute „Jovan Cvijić” SASA, Belgrade 2002, 49–54.

Младеновић, Радивоје: Стање српског језика на Косову и Метохији, Лингвистичке актуелности, 3 / 8 и 9, Београд 2002, 1–3.

http://www.public.asu.edu/~dsipka&LA.htm

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf”О неким падежним конструкцијама месног значења са вишезначним предлозима у јужнометохијским и северно-шарпланинским говоримаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdfСрпски језикHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf” 9HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf”9HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf” БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf” 2004, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20IX.pdf”193–210.

Младеновић, Радивоје: Глаголски облици у северношарпланинским и јужнометохијским говорима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику  47/1–2, Нови Сад 2004, 445–474.

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_47.pdf

Младеновић, Радивоје: Словенска лингвистичка припадност, конфесионална припадност и етнички трансфер у светлу скривених мањина на југозападу Косова и Метохије, у: Биљана Сикимић (ур.), Скривене мањине, Београд: Српска академија наука и уметности – Балканолошки институт, 2004, 245–256 (Посебна издања, 82).

http://www.balkaninstitut.com/pdf/izdanja/posebno/skrivene_manjine.pdf

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Ivicev%20zbornik,%202004.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Ivicev%20zbornik,%202004.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Ivicev%20zbornik,%202004.pdf”Дијалекатска диференцијација српских говора на југозападу Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Ivicev%20zbornik,%202004.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Ivicev%20zbornik,%202004.pdf”у: Јудита Планкош (ур.),HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Ivicev%20zbornik,%202004.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Ivicev%20zbornik,%202004.pdfЖивот и дело Павла Ивића, Суботица: Градска библиотека – Београд: САНУ, Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ – Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет у Новом Саду, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Ivicev%20zbornik,%202004.pdf”2004, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Ivicev%20zbornik,%202004.pdf”209–249.

Радивоје МладеновићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf”Српски говори на југозападу Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf”(HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf”географски, историјски и социогеографски предуслови за формирање говора)HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf”, у: Мирјана Менковић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdfЗборник радова Косово и Метохија у светлу етнологије,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf” Београд: Етнографски музеј у Београду, Музеј у Приштини (са измештеним седиштем), ЦенHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf”тHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf”ар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemosyine,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf” 2004,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/KiM%20u%20svetlu%20etnologije,%20Etnografski%20muzej,%202004.pdf” 193–205.

Младенович, РадивоеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”Говоры трех мусульманских славянских этнокультурных групп на юго-западе Косово и МетохииHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”у: А. Н. Соболев и А. HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”Ю HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”РусаковHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf” (HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”урHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”.), HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdfЯзыкиHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf и HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdfдиалектыHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdfмалиыхHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdfэтническихHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdfгруппHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdfнаHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdfБалканахHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”, Санкт-Петербург – МHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”юнхенHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”: Институт лингвистических исследований РАН, Комиссия по балканскому языкознанию при Международном комитете славистов, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”Biblion Verlag,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf” 2005,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Jazyki%20i%20dijalekti,%20Sankt%20Peterburg.pdf”52–82.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf”Граматичка основа именица са номинативом множине на –и (мужи, синови, дедови, прући, јарићи) у јужнометохијским и северношарпланинским говоримаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdfЈужнословенски филологHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf” 61HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf”61HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf”Београд HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf”2005,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXI.pdf” 147–177.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdf”Дијалектолошко истраживањеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdf” СиринићаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdf”, у: Биљана Сикимић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdfЖивот у енклавиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdf”, Лицеум 9, Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета Крагујевац,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdf” 2005,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M44/Zivot%20u%20enklavi,%202005.pdf” 167–192.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf”Лабијализација вокала /HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf”ǝHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf”/, /а/ и /е/ у српским говорима на југозападу Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdfСрпски језикHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf” 11/1–2HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf” БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf” 2006,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XI.pdf” 201–224.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik%20i%20knj.%208,%20Nis%202006.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik%20i%20knj.%208,%20Nis%202006.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik%20i%20knj.%208,%20Nis%202006.pdf”Прозодијски системи у српским говорима на југозападу Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik%20i%20knj.%208,%20Nis%202006.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik%20i%20knj.%208,%20Nis%202006.pdfГодишњак за српски језик и књижевост [Година XX] 8, Ниш: Филозофски факултет,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik%20i%20knj.%208,%20Nis%202006.pdf” 2006HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik%20i%20knj.%208,%20Nis%202006.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik%20i%20knj.%208,%20Nis%202006.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik%20i%20knj.%208,%20Nis%202006.pdf”267–290.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdf”Романски трагови у ономастици северношарпланинских говора,HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdfProbleme de filologie slavaHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdfВопросы славянской филологии – Проблеми словенске филологијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdf” 14,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdf”14 TimisoaraHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdf”2006,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XIV.pdf” 99–116.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf”Судбина групе /еј/ у српским (словенским) говорима на југозападу Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdfЗборник Матице српске за филологију и лингвистикуHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf” 50HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf”50/1–2HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf” Нови СадHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf” 2007,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/ZbFL%20L.pdf”583–601.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”Семантика и граматичка стабилност именица HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”pluralia tantum HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”у српским (словенским) говорима на југозападу Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”, у: Радоје Симић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdfСрпски језик и друштвена кретањаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”Крагујевац: Скупштина градаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” Филолошко-уметнички факултетHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” Кораци,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” 2007,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” 97–118.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Polozaj%20nacionalnih%20manjina,%20Beograd%202007.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Polozaj%20nacionalnih%20manjina,%20Beograd%202007.pdf” Мањинске етнојезичке заједнице на Косову и Метохији, са посебним освртом на југозападни део Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Polozaj%20nacionalnih%20manjina,%20Beograd%202007.pdf”, у: Војислав Становчић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Polozaj%20nacionalnih%20manjina,%20Beograd%202007.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Polozaj%20nacionalnih%20manjina,%20Beograd%202007.pdfПоложај националних мањина у СрбијиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Polozaj%20nacionalnih%20manjina,%20Beograd%202007.pdf”, Београд: Српска академија наука и уметности (Одељење друштвених наука, Међуодељењски одбор за проучавање националних мањина и људских права), HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Polozaj%20nacionalnih%20manjina,%20Beograd%202007.pdf”2007, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Polozaj%20nacionalnih%20manjina,%20Beograd%202007.pdf”421–434.

Mladenovic,  Radivoje: The Sirinićka Župa: Štrpce Municipality – Historical Background and Current Field Research, Kosovo and Metohija. Living in the enclave, Edited by Dusan T. Batakovic, Belgrade: SASA, Institute for Balkan Studies, 2007, 155–174 (Special editions, 96).

http://www.balkaninstitut.com/pdf/izdanja/posebno/Enklave.pdf

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdf”Судбина африката на југозападу Косова и Метохије у светлу балканске језичке интерференцијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdfProbleme de filologie slavă HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdfВопросы славянской филологии HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdf– Проблеми словенске филологијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdf” 15,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdf”15 Timişoara: Universitatea de vest din Timişoara, Facultatea de litere, istorie şi teologie, Catedra de llimbi şi literature slave, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdf” 2007,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Problemi%20slovenske%20filologije%20XV,%20Temisvar.pdf” 249–263.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf”:HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf”Заменичке енклитике у српско-македонском пограничјуHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf”, у: Милош Ковачевић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf” Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdfСрпски језик у (кон)текстуHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf”, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултетHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf” Скупштина Града, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf2008, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20UM%202008.pdf”327–344.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf” Показне заменице на југозападу Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf”, у: Срето Танасић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf”HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд:  Институт за српски језик САНУ HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf”2008, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf”329HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf”–HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Cupicev%20zbornik,%20ISJ%202008.pdf”342.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf” Заменице за каквоћу и заменице за количину у говорима  југозападног дела Косова и Метохије у словенском балканском ареалуHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf”у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf Српски језик у употреби,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf”Крагујевац: Филолошко-уметнички факултетHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf” Скупштина Града КрагујевцаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf2009, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202009.pdf”27–51.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdf” Деклинација заменица ж. р. јд. у говорима југозападног дела Косова и Метохије, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdfЈужнословенскиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdfфилологHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdf” 65,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdf”65HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdf”БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdf” 2009,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/JF%20LXV.pdf” 181–228.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf” Антиципацијска палаталност у светлу балканистичког смањења палаталностиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf”, у: Милош Ковачевић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf” Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdfЈезички систем и употреба језикаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf” Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у КрагујевцуHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf” Скупштина града Крагујевца, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf2010, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf”211HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf”–HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202010.pdf”234.

Младеновић, Радивоје: Језички и дијалекатски односи у Северношарпланинској области, у: Софија Милорадовић (ур.), Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Књига 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 175–195. https://drive.google.com/file/d/0BzVmKuYYMVVqU1JiN2VwWkpST2c/view

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XV.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XV.pdf” Номинатив множине заменичких и придевских речи у говорима југозападног дела Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XV.pdf”, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XV.pdfСрпски језик 15HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XV.pdf”15HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XV.pdf”, БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XV.pdf” 2010,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XV.pdf” 415–433.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf” Језик дијалеката и дијалекатски језик у Записима Ивана Степановича ЈастребоваHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”, у: Милош Ковачевић (ур.)HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”, Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1:HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf Књижевни (стандардни) језик и језик књижевностиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”,HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”КрагујевацHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”: Филолошко-уметнички факултетHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf” Скупштина града, 2011HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf” 289HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”–HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202011.pdf”306.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf” Именице мушкога рода на –HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdføHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf” у говору јужнокосHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf”оHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf”вског села ГатњеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdfСрпски језикHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf” 16HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf”16HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf” БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf” 201HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf”1HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVI.pdf”269–292.

Младеновић, Радивоје: Морфолошка и синтаксичка плурализација збирних именица и неких заменица у говорима југозападног дела Косова и Метохије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад 2011, 205–226. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_54-1.pdf

Младенович, РадивоеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”В поисках HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”эHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”тнического определениHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”яHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” – славHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”яHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”нские мусульманские группHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”ыHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” на HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”юHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”го-западе Косово и Метохии,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”SlaviaHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”IslamicaHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”: Language, Religion and IdentityHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” editedHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”byHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”Robert DHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”. HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”GreenbergHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”and Motoki HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”NomachiHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”Sapporo, Japan: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2012,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”Slavic Eurasian Studies NoHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”. HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”25HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”. HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”Motoki HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”NomachiHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”, Foreword, I-IIHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”115HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”–HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Slaia%20Islamica,%20Sapporo.pdf”147.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf”Дијалектизми у поезији Милоша Прелића МишевчанинаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf”, у: Милош Ковачевић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf” Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf”Структурне карактеристике српског језикаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf”, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултетHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf” Скупштина Града,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf” 2012,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202012.pdf” 267–288.

Радивоје МладеновићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Vreme%20i%20istorija%20na%20slavjanskite%20eyici,%20Sofija%202012.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Vreme%20i%20istorija%20na%20slavjanskite%20eyici,%20Sofija%202012.pdf” Подгорански – један мешавински горанско-јужнометохијски говорHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Vreme%20i%20istorija%20na%20slavjanskite%20eyici,%20Sofija%202012.pdf”, у: проф. дфн Панайот Карагьозов и др. (ур.),HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Vreme%20i%20istorija%20na%20slavjanskite%20eyici,%20Sofija%202012.pdf Време и история в славянските езици, литератури и културиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Vreme%20i%20istorija%20na%20slavjanskite%20eyici,%20Sofija%202012.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Vreme%20i%20istorija%20na%20slavjanskite%20eyici,%20Sofija%202012.pdf” София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 301HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Vreme%20i%20istorija%20na%20slavjanskite%20eyici,%20Sofija%202012.pdf”–HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Vreme%20i%20istorija%20na%20slavjanskite%20eyici,%20Sofija%202012.pdf”318.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf” Основински вокали –е и –и у презентској основи српских призренско-јужноморавских говора Косова и Метохије и северне МакедонијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdfСрпски језикHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf” 17HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf”17HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf” БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf” 2012, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf”191HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf”–2HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVII.pdf”12.

Младеновић, Радивоје: Флексија и аналитизам именица на –а у говору јужнокосовског села Гатње, Јужнословенски филолог 68, Београд 2012, 27–47.

http://www.isj-sanu.rs/rubrike/uploaded/Juznoslovenski%20filolog%2068.pdf

Младеновић, Радивоје: Пасивне конструкције метохијско-косовских говора призренско-јужноморавског типа, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 153–167.

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_55-2.pdf

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”Флексија и аналитизам у призренско-јужноморавским говорима Косова и МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”, у: М. Л. РемнHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”ёHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”ва (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdfСлавянскиеHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdfязыкиHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf и HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdfкультурыHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf в HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdfсовременномHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdfмиреHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf” МоскваHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf” МГУ, 2012HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”сHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M30/Slavjanskie%20jazyki%20i%20kultury,%20Moskva%202012.pdf”тр. 154.

Младеновић, Радивоје: Словенски лингвистички и етнички идентитет на Косову и Метохији, у: доц. д-р Жоржета Чолакова, доц. д-р Елена Гетова (ур.), Научни трудове, том 49, кн. 1, сб. Б, Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Филологически факултет, 2012, 196–209.

http://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/2011_II.pdf/69a52566-74d2-41c9-8b0e-bca42fe9fa16

Младеновић, Радивоје: Преобликовање 3л. јд. и 3л. мн. одричног перфекта актива у призренско-тимочким говорима Косова и Метохије, у: др Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе  у времену и простору, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, 2013, 453–461.

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/dodatak/JEZICI_I_KULTURE_U_VREMENU_I_PROSTORU_12.pdf

МладеновићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf”, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf” Предлози временског значења пред + и пре + у призренско-јужноморавским говорима метохијско-косовско-сиринићког ареала,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf” у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdfТрадиције и иновације у савременом српском језикуHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf” Крагујевац: Филолошко-уметнички факултетHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf” Скупштина Града, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf”2013, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202013.pdf”91–99.

МладеновићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik,%20Nis%202013.pdf”, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik,%20Nis%202013.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik,%20Nis%202013.pdf” Призренски говор у метохијско-косовско-сиринићком ареалу, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik,%20Nis%202013.pdf Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik,%20Nis%202013.pdf” 2013, 383HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik,%20Nis%202013.pdf”–HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M50/Godisnjak%20za%20srpski%20jezik,%20Nis%202013.pdf”402.

МладеновићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdf”, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdf” Преобликовање множине имперфекта и аориста српских говора у српско-македонском пограничјуHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdf”, у:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdf”проф. др Снежана Гудурић, проф. др Марија Стефановић (ур.), HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdfЈезици и културе у времену и простору 2HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdf”2/2, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdf”2013, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2013.pdf”171–181.

Младеновић, Радивоје, Н. Михај Радан: Дистрибуција енклитика у карашевским и југозападним косовско-метохијским говорима, у: проф. др Михај Н. Радан (ур.), Српско културно наслеђе на међукултурном простору Баната, Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 139–158.

Младеновић, Радивоје: Линеаризација предикатскофранзних енклитика у говорима јужног Косова и јужне Метохије, Јужнословенски филолог 69, Београд 2013, 401–415.

http://www.isj-sanu.rs/rubrike/uploaded/Juznoslovenski%20filolog%2069.pdf

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf” Вокализам говора јужнокосовског села ГатњеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdfСрпски језик 18HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf”HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf”18, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf”БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf” 2013, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf”263HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf”–2HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XVIII.pdf”78.

Младеновић, Радивоје: Перлативни предлози НИЗ+, УЗ+, КРОЗ+ у говорима југозападног дела Косова и Метохије у ширем балканском простору, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: Вишезначност у језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 201–227.

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”РедоследHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”енклитикаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” у HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”горанскомHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”говоруHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”, у: HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”профHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”. HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”дрHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”СнежанаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”ГудурићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”профHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”. HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”дрHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”МаријаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”СтефановићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” (HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”урHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdfЈезициHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf и HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdfкултуреHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf у HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdfвременуHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf и HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdfпросторуHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” 3,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”НовиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”СадHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”: HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”УниверзитетHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” у HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”НовомHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”СадуHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” – HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”ФилозофскиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”факултетHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf”2014,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/JK%2014.pdf” 717–726.

Младеновић, Радивоје: Егзистенцијалне конструкције призренско-јужноморавских говора у Метохијској и Косовској котлини, Јужнословенски филолог 70,  Београд 2014, 151–171.

http://www.isjsanu.rs/rubrike/uploaded/Juznoslovenski%20filolog%2070,%20za%20stampu.pdf      

Речник српскохрватског књижевног језикаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”19, оHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”цат – петогласникHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf” урHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”. Стана РистићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”Стана  и др.HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf” Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014; HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”800 стр.

[HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”Радивоје Младеновић: HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdfпартајизам – пасиштеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M40/M45/Recnik%20SANU%2019.pdf”, стр. 428–467.]

Младеновић, Радивоје: Од значења ка облику – из дијалекатске (морфо)синтаксе говора призренско-јужноморавског типа метохијско-косовско-сиринићког ареала, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: Српски језик – од Вука до данас, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 31–39.

МладеновићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”: HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”НекеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”конструкцијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”саHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”значењемHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”дирекцијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” и HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”локацијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” у HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”говоримаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”југозападногHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”делаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”КосоваHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” и HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”МетохијеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”, у: HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”МаргаритаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”МладеноваHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” (HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”урHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdfДвижениеHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf и HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdfпространствоHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf в HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdfславянскитеHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdfезициHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf, HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdfлитературиHYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf и HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdfкултуриHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”томHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” I, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”ЕзикознаниеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”СофиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”я: HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”УниверситетскоHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”издателствоHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” „HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”СвHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”. HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”КлиментHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”ОхридскиHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf””, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”2015, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/Dvizenie%20i%20prostranstvo,%20Sofija%202015.pdf”103–110.

МладеновићHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf”, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf” Акценат и гласови подримског говораHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdfСрпски језикHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf” 20HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf”20HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf”, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf”БеоградHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf” 2015,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M24/SJ%20XX.pdf” 441–457.

Младеновић, Радивоје: Аорист и имперфекат метохијско-косовског и северношарпланинског ареала, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији: Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, 305–320. http://izdavastvo.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2015/casopis-ishodista

Младеновић, РадивојеHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M61/FG,%20Zbornik%20sa%20okruglog%20stola.pdf”:HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M61/FG,%20Zbornik%20sa%20okruglog%20stola.pdf” Дијалекатска основица и вуковски књижевни језик у контексту двоизговорности и двоазбучјаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M61/FG,%20Zbornik%20sa%20okruglog%20stola.pdf”, у: Душко Бабић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M61/FG,%20Zbornik%20sa%20okruglog%20stola.pdf” HYPERLINKKlasifikacija%20skenova/Radovi/M61/FG,%20Zbornik%20sa%20okruglog%20stola.pdfСрпски језик данас и вуковска језичка парадигмаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M61/FG,%20Zbornik%20sa%20okruglog%20stola.pdf”, Београд: Филолошка гимназија, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M61/FG,%20Zbornik%20sa%20okruglog%20stola.pdf”2015, HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M61/FG,%20Zbornik%20sa%20okruglog%20stola.pdf”43–51.

Младеновић, Радивоје: Српски говори Косова и Метохије, Даница: српски народни илустровани календар за 2016. годину, Београд 2015, 325–334.

Младеновић, Радивоје: Парадигматски акценат као међуетапа између граматичког и ритамског нефонолошког акцента, у: Жоржета Чолакова (ур.), Научни трудове, том 53, кн. 1, сб. В., Пловдив: Пловдиски университет „Паисий Хилендарски”, 2015, 7–19.

Младеновић, Радивоје: Северношарпланинско-јужно-метохијски микроконтинуум, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 59, Нови Сад 2016, 131–148.

Младеновић, Радивоје: Проучавање српске језичке баштине на Косову и Метохији, у: Срето Танасић (ур.), Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 95–103.

Младеновић, Радивоје: Датив у говорима метохијско-косовско-северношарпланинског ареала, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 2, Темишвар: Савез Срба у Румунији: Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, 145–157.

Младеновић, Радивоје: Дијалекатска основица језика мемоарске прозе Герасима Зелића, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 115–127.

Младеновић, Радивоје: Лингвогеографски положај и дијалекатска индивидуалност сиринићког говора, Јужнословенски филолог 72/3–4, Београд 2016, 67–91.

 

Тезе

 Младеновић, Радивоје: Говор Срба у Сиринићу, магистарски рад, одбрањен 1991.

године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Асим Пецо, чланови комисије: проф. др Душан Јовић, проф. др Недељко Богдановић).

Младеновић, Радивоје: Говор Призренске Горе, докторски рад, одбрањен 1997. године,

Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Асим Пецо, чланови комисије: проф. др Радоје Симић, проф. др Недељко Богдановић).

 Остале активности

 Чланства у научним и стручним телима и комисијама

 Члан Међуодељењског одбора за проучавање Косова и Метохије Српске академије наука и уметности.

Члан Одбора за дијалектолошке атласе Српске академије наука и уметности.

Члан Комисије за Српски дијалектолошки атлас.

Биографија:

Рођен 22. 11. 1950. године.

1973 Дипломирао на Филолошком факултету у Београду

1991 Магистрирао на Филолошком факултету у Београду

1997 Докторирао на Филолошком факултету у Београду

1999 Изабран у звање научни сарадник

2003 Изабран у звање виши научни сарадник

2003 Изабран у звање доцента

2008 Изабран у звање ванредног професора

2013 Изабран у звање редовног професора

Члан Међуодељењског одбора за проучавање Косова и Метохије Српске академије наука и уметности.

Члан Одбора за дијалектолошке атласе Српске академије наука и уметности.

Члан Комисије за Српски дијалектолошки атлас.

Види више →
 

Рођен 22. 11. 1950. године.

Дипломирао на Филолошком факултету у Београду, Група Српскохрватски језик и књижевност (1973)

Запослио се у гимназији у Призрену (1973)

Ради као предавач па потом професор Више педагошке школе у Призрену (1983–1989)

Ради као професор српског језика и опште лингвистике у Филолошкој гимназији у Београду (1990–1999)

Ради у Институту за српски језик САНУ (1999–2003).

Ради на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (2003–2016)

Тезе

Младеновић, Радивоје: Говор Срба у Сиринићу, магистарски рад, одбрањен 1991. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Асим Пецо, чланови комисије: проф. др Душан Јовић, проф. др Недељко Богдановић).

Младеновић, Радивоје: Говор Призренске Горе, докторски рад, одбрањен 1997. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Асим Пецо, чланови комисије: проф. др Радоје Симић, проф. др Недељко Богдановић).

Научна звања

Изабран у завње научни сарадник (1999)

Изабран у звање виши научни сарадник (2003)

Наставно-научна звања

Изабран у звање доцента (2003)

Изабран у звање ванредни професор (2008)

Изабран у звање редовни професор (2013)

Међународна и међууниверзитетска сарадња

 Гостујући професор: Masarykova univerziteta, Filozofická fakultá, Ústav slavistiki, Seminář jihoslovanských folologií a balkanistiky, Brno, Česko (Масариков универзитет у Брну, Чешка, Филозофски факултет  у Брну, Одсек за славистику, Семинар за јужнословенску филологију и балканистику) (академска 2007/2008)

Гостујући професор: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Reologie, Catedra de limbi şi literaturi slave (Западни универзитет у Темишвару, Катедра за словенске језике и књижевност) (академска 2009/2010)

Македонска академија на науките и уметностите (Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божо Видоески”), Скопје; 12. јун 2014. године; предавање на тему: Интерференцијата и јазичните системи на словенските говори во југозападниот дел на Косово и Метохија (Интерференција и језички системи словенских говора југозападног дела Косова и Метохије).

Гостујући професор: Филозофски факултет у Приштини са измештеним седиштем у Косовској Митровици. Циклус предавања Српски говори Косова и Метохије, 10–12. новембар 2015.

Чланство у научним и стручним телима и комисијама

Члан Међуодељењског одбора за проучавање Косова и Метохије Српске академије наука и уметности.

Члан Одбора за дијалектолошке атласе Српске академије наука и уметности.

Члан Комисије за Српски дијалектолошки атлас.

Учешћа на скуповима

Дани српскога духовног преображења, Деспотовац, 21–22. 8. 1996. (реферат: Падежне дистинкције у говорима Шарпланинске области)

Проблеми садашњег положаја Горанаца, Муслимана, и Турака у крајњем јужном делу Србије, осносно Косова и Метохије, Београд, 19. 4. 2000. (реферат: Горански говор)

Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица, 17–19. 9. 2001. (реферат: Дијалекатска диференцијација српских говора на југозападу Косова и Метохије)

Косово и Метохија у светлу етнологије, Београд, 24–26. 12. 2001. (реферат: Српски говори на југозападу Косова и Метохије (географски, историјски и социогеографски предуслови за формирање говора)

Првата македонско–српска научна конференција од областа на јазикот и литертурата / Прва македонско–српска научна конференција из области језика и литературе, Охрид, 16–17. 8. 2002 (реферат: Глаголски облици у северношарпланинским и јужнометохијским  говоримау светлу српско-македонских језичких контаката)

Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији, Косовска Митровица, 15–16. 11. 2002. (реферат: Српски (словенски) говори на југозападу Косова и Метохије)

Скривене мањине на Балкану, Београд, 25–26. 11. 2003. (реферат: Словенска лингвистичка припадност, конфесионална припадност и етнички трансфер у светлу скривених мањина на југозападу Косова и Метохије)

Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах, Санкт-Петербург, 11–12 6. 2004. (реферат: Говоры трех мусульманских славянских этнокультурных групп на юго-западе Косово и Метохии)

Положај националних мањина у Србији, Београд, 24–26. 11. 2005. (реферат: Мањинске етнојезичке заједнице на Косову и Метохији, са посебним освртом на југозападни део Косова и Метохије)

Румунско-српски и општебалкански културни мозаик / Mozaicul cultural romano-sarb si general balcanic, Темишвар, 11–13. 11. 2005. (реферат: Романски трагови у ономастици северношарпланинских говора)

Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац 31. 10 – 1. 11. 2006. (реферат Семантика и граматичка стабилност именица pluralia tantum у српским (словенским) говорима на југозападу Косова и Метохије)

Право и језик, Крагујевац, 4. 5. 2006. (реферат: Требају ли Србима брокер, дилер, тренд, бренд)

Међукултурни дијалози. Пола века темишварске славистике / Dialoguri interculturale. 50 de ani de slavistica timisoreana, Темишвар, 2–4. 11. 2007. (реферат: Судбина африката на југозападу Косова и Метохије у светлу балканске језичке интерференције)

Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 26–27. 10. 2007. (реферат: Заменичке енклитике у српско-македонском пограничју)

О језику, пореклу и обичајима Карашевака, Дани културе Срба у Решици, Решица (Румунија), 25–26. 10. 2008. (реферат: О језику, пореклу и обичајима Карашевака)

Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 31. 10. – 1. 11. 2008. (реферат: Заменице за количину и заменице за каквоћу у српским говорима на југозападу Косова и Метохије)

Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица, 8–11. 10. 2009. (реферат: Језички и дијалекатски односи у Северношарпланинској области)

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 30–31. 10. 2009. (реферат: Антиципацијска палаталност као последица балканског слабљења палаталности)

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 29–30. 10. 2010. (реферат: Дијалекатски језик и језик дијалекта у путничким записима Ивана Степановича Јастребова)

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 28–29. 10. 2011. (реферат: Дијалектизми у поезији Милоша Прелића Мишевчанина)

Юбилейни Паисиеви четения, Пловдив (България), 3–4. 11. 2011. (реферат: Словенски лингвистички и етнички идентитет на Косову и Метохији)

Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 26. 11. 2011. (реферат: Преобликовања 3. лица јд. и 3л. мн. одричног перфекта у призренско-јужноморавским говорима Косова и Метохије)

Славянские языки и культуры в современном мире, Москва, 21–24. 3. 2012. (реферат: Флексија и аналитизам у призренско-јужноморавским говорима Косова и Метохије)

Единаести национални славистички четения Време и история в славянските езици, литератури и култури, София, 1922. 4. 2012. (реферат: Подгорански – један мешавински горанско-јужнометохијски говор)

Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 19–21. 10. 2012. (реферат: Језичка периферија и језички контакт у неким ареалима српске етнојезичке територије)

Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 19–21. 10. 2012. (реферат Младеновић Р. и Радан М.): Дистрибуција енклитика у карашевским и југозападним косовско-метохијским говорима)

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 26–27. 10. 2012. (реферат: Предлози временског значења ПРЕД + и ПРЕ + у призренско-јужноморавским говорима – чување односно брисање дистинкције)

Језици у времену и простору 2, Нови Сад, 24. 11. 2012. (реферат: Преобликовање множине имперфекта и аориста српских говора у српско-македонском пограничју)

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 25–26. 10. 2013. (реферат Вишезначни предлози НИЗ + (= низ, уз, кроз) у горанском и ИЗ + (= низ, уз, кроз) у подгоранском говору)

Језици и културе у времену и простору 3, Нови Сад, 16. 11. 2013. (реферат: Редослед енклитика у горанском говору)

Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 11–12. 4. 2014. (реферат: Северношарпланинско-јужнометохијски микроконтинуум)

Дванадесетите международни славистични четения – Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, София (Бьлгария) 9–10. 5. 2014. (реферат: Конструкције са значењем дирекције и локације у говорима југозападног дела Косова и Метохије)

Материјална и  духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима, Темишвар, 17–19. 10. 2014. (реферат: Аорист и имперфекат у говорима југозападног дела Косова и Метохије)

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 24–25. 10. 2014. (Реферат: Од значења ка облику – из дијалекатске морфосинтаксе метохијско-косовских говора призренско-јужноморавског типа)

Српски језик данас и вуковска језичка парадигма, Београд (Филолошка гимназија), 6. 11. 2014, (реферат: Дијалекатска основица и вуковски књижевни језик у контексту двоизговорности и двоазбучја)

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 17–18. 4. 2015. (реферат: Облици именица са несистемском множином у северношарпланинским и метохијско-косовским говорима)

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 16–17. 10. 2015 (реферат: Датив у говорима метохијско-косовско-сиринићког ареала)

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 23–25. 10. 2015. (Реферат: Дијалекатска основица језика мемоарске прозе Герасима Зелића)

Паисиеви четения, Пловдив (България), 29–31 11. 2015. (реферат: Парадигматски акценат као међуетапа између граматичког и ритамског нефонолошког акцента)

Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд, 28. 11. 2015. (реферат: Проучавање српске језичке баштине Косова и Метохије)

  1. међународни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 15–18. 9. 2016. (реферат: Именска и глаголска флексија у говорима југозападног дела Косова и Метохије)

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 14–16. 10. 2016. (реферат: Последице међујезичког контакта на фонолошко-фонетском плану у српским говорима југозападног дела Косова и Метохије)

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 28–29. 10. 2016. (Реферат: Дијалекат и идентитет)

Научни округли сто Радоје Симић, Крагујевац, 11. 3. 2017. (Реферат: Дијалектолошки доприноси  Радоја Симића)

Ментор у изради докторских дисертација

Владимир Поломац, Језик у повељама и исправама деспота Стефана Лазаревића и Ђурђа Бранковића (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу); дисертација одбрањена 15. јуна 2011.

Тања Милосављевић, Лексика српског призренског говора (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу); дисертација одбрањена 3. септембра 2016.

Бојана Вељовић, Глаголски систем говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице – облици и употреба (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу); дисертација одбрањена 5. новембра 2016.