Пројекти са Министарством културе и информисања

Сарадници Института за српски језик САНУ су учесници следећих пројеката у сарадњи са Министарством културе и информисања:

„Призрен – живот у речима. Дигитализација рукописне рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића“, финансираног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (2014–2015). Препис (Снежана Петровић)

„Расковник: српски лексикографски портал и платформа за упоредна истраживања српске лексике“ финансираног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (2015–2017). Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ(Снежана Петровић)

„Израда дигиталног каталога листића Речника САНУ”, који је суфинансирало Министарство културе и информисања Републике Србије (2017). (руководилац пројекта Рада Стијовић)