Одбор за стандардизацију

При Институту се налази и седиште Одбора за стандардизацију српског језика.

Одбор за стандардизацију српског језика основан је 12. децембра 1997. године, с циљем да окупља стручњаке и институције са српског језичког и говорног подручја који се научно баве изучавањем српског језика – ради језичког планирања које би водило адекватној језичкој политици и пракси, обезбеђивању статуса српског језика као националног, како би се планирали и истицали приоритети његовог проучавања ради осавремењивања стандарднојезичке норме. Оснивачи Одбора су три академије наука и уметности (САНУ, ЦАНУ и АНУРС), Институт за српски језик САНУ и Матица српска, факултети из Србије, Републике Српске и Црне Горе на којимa се студира и изучава српски језик, те Српска књижевна задруга. Одбор представља стручно тело које обједињује највећи број институција и појединаца од струке, који су постигли готово једногласан став о најважнијим питањима у вези са статусом српског језика у Србији и на целокупном српском говорном подручју. Задатак Одбора је и да предлаже мере које би унапредиле положај и значај српског језика.

Одбор полази од неспорне чињенице да језичку политику воде заједно држава и струка: језичко планирање врши струка у тесној сарадњи с државом, а језичку политику утврђује и проводи држава у тесној сарадњи са струком. Први председник Одбора био је академик Павле Ивић – од оснивања 1997. до своје смрти 1999, затим академик Милка Ивић до јануара 2001, а отада је на његовом челу академик Иван Клајн. Од 2017. године председник одбора је проф. др Срето Танасић.

Веб-сајт Одбора је www.ossj.rs