Сарадници Института на научном скупу у част проф. др Драгани Мршевић Радовић „Фразеологија – перспективе дијахроног и синхроног изучавања“

На Филолошком факултету Универзитета у Београду 7. јуна 2024. године одржан је Међународни научни скуп у част проф. др Драгани Мршевић Радовић „Фразеологија – перспективе дијахроног и синхроног изучавања“.

Ово је први фразеолошки скуп у нашој средини на коме су, поред истакнутих фразеолога из иностранства, учествовали ученици и сарадници проф. др Драгане Мршевић Радовић. После пригодног поздравног говора декана проф. др Иве Драшкић Вићановић, у пленарном делу наступили су проф. др Валириј Мокијенко, најистакнутили фразеолог у словенском свету, и академик Злата Бојовић, која је дала значајан допринос паремиологији.

Из Института за српски језик САНУ на овом скупу учествовале су др Наташа Вуловић Емонтс, виши научни сарадник, фразеолог и настављач професоркиног дела, најпре наступивши на Округлом столу о раду проф. др Драгане Мршевић Радовић, утемељивача фразеологије у нашој средини, са темом Правци и тематски оквири фразеолошких проучавања Драгане Мршевић Радовић, а потом саопштивши реферат Сузе/плач – члан опозиције сузе : смех – конвенционални суд у српској фразеологији, и др Марина Спасојевић, виши научни сарадник, са рефератом Аспектуалност и варијантност глаголско-именичких фразеологизама у српском језику. Колегинице Н. Вуловић Емонтс и М. Спасојевић биле су чланови Организационог одбора скупа.

Др Марина Спасојевић и др Наташа Вуловић Емонтс на скупу
Катарина Беговић, Наташа Вуловић Eмонтс, Драгана Мршевић, Марина Спасојевић и Томислав Матић