Др Снежана Петровић на симпозијуму „Изврсност у науци”

У организацији Академијског одбора за науку САНУ 3. јуна 2024, у Свечаној сали САНУ одржан је симпозијум „Изврсност у науци”. Циљ симпозијума је био да се кроз различите приступе овом актуелном проблему размене сазнања о савременим трендовима вредновања изврсности научног истраживања, истраживача и научних институција, с посебним освртом на то како се међународна искуства могу најоптималније прилагодити нашим условима.

На скупу је учествовала др Снежана Петровић са излагањем под насловом “Изврсност у науци о језику”. Тема реферата је била анализа проблема са којима су се сарадници Института суочавали приликом недавног вредновања научних резултата у циљу рангирања истраживача за одређивање Изврсности.

Програм симпозијума можете погледати овде.