Сарадници Института за српски језик САНУ на XVIII Међународном научном скупу Српски језик, књижевност, уметност у Крагујевцу

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу одржао се 27–28. октобра 2023. године. Првог дана скупа, у оквиру његовог лингвистичког дела, наши сарадници изложили су своје реферате.

У секцији под називом Стандарднојезичке, супстандардне и дијалекатске особине у језику књижевности, разматране понаособно и у међуодносу др Слободан Новокмет говорио је на тему Реч године гаслајтинг у српском јавном дискурсу.

Др Слободан Новокмет

У оквиру секције Међуоднос особина стандардног језика и дијалеката наши сарадници имали су следећа излагања: др Мирјана Петровић-Савић, Називи животиња у Рјечнику говора Прошћења (лексичко‑семантичка анализа), др Марина Јуришић, Збирне именице на -ад у новоштокавским говорима, др Зоран Симић, Исказивање просторне јуксталокализације у говору Призренског Подгора и Подриме и мср Миљана Чопа, Дистрибуција силазних акцената у говору спикера ТВ Јагодина.

Др Мирјана Петровић-Савић
Мср Миљана Чопа