Учешће на Међународној научној конференцији Slavic Dialects in the Age of Digital Technologies. Dialect Sources and Their Current Processing

Др Снежана Петровић, др Драгана Радовановић, др Мирјана Петровић‑Савић, др Ана Шпановић и мср Ленка Бајчетић, сараднице Института за српски језик САНУ, учествовале су на Међународној научној конференцији Slavic Dialects in the Age of Digital Technologies. Dialect Sources and Their Current Processing / Slovanské dialekty v době digitálních technologií. Nářeční prameny a jejich současné zpracování, одржаној у Прагу 19. и 20. октобра 2023. године.

Конференцију је организовао Словенски институт Чешке академије наука и уметности, уживо и преко Зум-а.

Др Снежана Петровић, др Мирјана Петровић‑Савић, др Ана Шпановић и мср Ленка Бајчетић излагале су реферат под насловом Serbian Dialects in the Digital Age: Current and future practices. Др Драгана Радовановић учествовала је са рефератом Сусрет култура у мултиетничком историјском Банату у дигиталном простору (на примеру лингвогеографских огледа лексике специјалних терминологија). Конференција је била посвећена проучавању дијалеката и дијалекатског материјала у светлу савремених дигиталних технологија, с посебним акцентом на савремену дијалектолошку лексикографију, савремену лингвогеографију и ареалну лингвистику, креирање дигиталних мапа, заступљеност дијалеката и језика мањина на Интернету и могућности коришћења дигиталних технологија као средства за очување и ревитализацију дијалеката и језика мањина. На конференцији су била представљена 44 реферата, уз четири пленарна предавања, а учествовали су истраживачи из 12 земаља.