Зборник радова „Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије” (2021)

Из штампе је управо изашао зборник радова Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије (2021).

Зборник има 405 страна, а суиздавачи су Српска академија наука и уметности (Академијски одбор за проучавање Косова и Метохије), Институт за српски језик САНУ и Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Зборник је публикован у едицији „Научни скупови” (Књига CXCIX, Председништво, Књига 17), те је главни уредник књиге генерални секретар САНУ академик Зоран Кнежевић, а уредници су проф. др Радивоје Младеновић и академик Предраг Пипер. У зборнику се налази 14 ауторских и коауторских радова насталих на основу реферата изложених на истоименој научној конференцији, која је одржана у Српској академији наука и уметности 15. октобра 2019. године, а чији је циљ био да се створе основе „за уобличавање стратегије и методологије будућег мултидисциплинарног проучавања српских народних говора Косова и Метохије” – како стоји у Предговору који је потписао проф. др Радивоје Младеновић. Зборник отвара текст под називом Закључци са конференције „Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије”, а последњи текст у зборнику је Прилог библиографији о српским народним говорима Косова и Метохије, који су сачинили проф. др Радивоје Младеновић и др Бранкица Марковић. Зборник садржи и одељак Карте у коме се налазе Дијалектолошка карта српског језика, коју је својевремено сачинио академик Павле Ивић, као и седам лингвистичких карата из студија различитих аутора. Индекс кључних речи и Индекс аутора припремио је др Жељко Степановић.  

Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије (2021)