Сарадници Института за српски језик САНУ на IX међународној научној конференцији Језици и културе у времену и простору

На IX међународној научној конференцији Језици и културе у времену и простору, која је одржана 16. новембра 2019. године на Филозофском факултету у Новом Саду, у организацији Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, учествовали су сарадници са три пројекта Института за српски језик САНУ.

Са пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора учествовало је седам сарадника: Станислав Станковић, Драгана Радовановић, Бранкица Марковић, Биљана Савић, Веселин Петровић, Тања Милосављевић и Сандра Савић.

Са пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ учествовала су четири сарадника: Александра Марковић, Данијела Станић, Бојана Тодић Санковић и Маријана Ђукић.

Са пројекта Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске редакције учествовао је један сарадник – Ивана Безрукова.