Научна конференција „РЕЗУЛТАТИ ДОСАДАШЊИХ И ПРАВЦИ БУДУЋИХ ИСТРАЖИВАЊА СРПСКИХ НАРОДНИХ ГОВОРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ”

У Српској академији наука и уметности одржана је 15. октобра 2019. године научна конференција под називом „Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије” у организацији Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије, Института за српски језик САНУ и Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Организациони одбор Конференције чинили су дописни члан САНУ Драган Војводић (председник), академик АНУРС Слободан Реметић, академик САНУ Александар Лома, проф. др Радивоје Младеновић, проф. др Митра Рељић, др Рада Стијовић, научни саветник, др Софија Милорадовић, научни саветник и др Жељко Степановић, научни сарадник (секретар).

Фотографија Новог Брда, коју је Ђурђе Бошковић објавио 1939. године, и извод из преамбуле Закону о рудницима, написаном на молбу “Свог сабора” града Новог Брда, најранијем до нас доспелом извору за народне говоре на тлу Косова и Метохије.

Програм Конференције погледајте овде:

На првој фотографији: “Сав збор градски”, минијатура с почетка рукописа извода из Закона Новог Брда и Закона о рудницима деспота Стефана Лазаревића, састављеног 1412. године, у препису из XVI века, Архив САНУ, бр. 465.