Словенска терминологија данас

У оквиру Трибине Библиотеке САНУ у уторак 20. новембра у Свечаној сали САНУ одржана је промоција зборника “Словенска терминологија данас” који окупља радове изложене на истоименом скупу који је у Академији одржан 11-13. маја 2016. године у оквиру јубилеја 175 година од оснивања Друштва српске словесности.

Зборник су уредили академик Предраг Пипер и др Владан Јовановић, а публици су га представили академик Предраг Пипер, проф. др Рајна Драгићевић и др Владан Јовановић. У Зборнику се налазе радови истраживача из 11 земаља: Србије, Републике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке, Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.

Од сарадника Института за српски језик САНУ у Зборнику у објављени следећи радови:

Марија С. Ђинђић: Обрада лингвистичких и граматичких термина у двојезичном описном речнику (на примеру Новог турско-српског речника / Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük), 91-100;

Рада Стијовић, Олга Сабо, Ранка Станковић: Речник САНУ као база терминолошких речника (на примеру Речника кулинарства), 109-123;

Јованка Радић: О логичким основама српских лингвистичких термина на -ица и -ина, 149-171;

Марина Љ. Спасојевић: Појмовно-терминолошки апарат при проучавању глаголског вида и сродних појава у србистици у светлу аспектолошких приступа, 229-241;

Наташа С. Вуловић: Употреба основних фразеолошких термина у српској (и словенској) лингвистици, 243-252;

Владан З. Јовановић: Српска терминологија у Речнику словенске лингвистичке терминологије из угла савременог стања српскe лингвистике, 253-265;

Виктор Д. Савић: Српски називи документа у средњем веку – према самим документима (1189–1346), 291-303;

Ружица С. Левушкина: Лексеме из општег лексичког фонда као термини у сфери православне духовности, 439-449;

Ђорђе Р. Оташевић: Рад на српској слободнозидарској терминологији, 461-467;

Бојана С. Милосављевић: Филозофска лексика у речнику и у говору, 493-507;

Драгана И. Радовановић: Од Вукове трпезе из његовог Рјечника до Матичиног једнотомника, 577-585;

Неђо Г. Јошић: Народни називи воћака код Срба и критеријуми њиховог раслојавања, 587-597;

Мирјана С. Петровић-Савић: Из географске терминологије Јадра, 599-611;

Ивана В. Лазић-Коњик: Лексика традиционалне културе према тематским пољима, 613-623.

Зборник је настао из реферата изложених на Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас у организацији Српске академије наука и уметности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ, Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су: Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић, др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секретари: Весна Ђорђевић и Бојана Томић.