Сарадници Института на конференцији „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури”

Сарадници Института за српски језик САНУ учествовали су од 26. до 28. априла 2018. године на Четрнаестој међународној славистичкој конференцији „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури”, која се одржала у Софији на Универзитету „Св. Климент Охридски”.

Првог дана конференције у оквиру секције „Етно- и социолингвистика, лингвокултурологија и стереотипи” Слободан Новокмет је имао излагање Негативни стереoтипи о животињама у српској култури (на примеру семантичке и лингвокултуролошке анализе зоонима у српском језику). Другог дана конференције наступиле су четири сараднице Института. Бојана Тодић је у оквиру секције „Фразеологија, ономастика и стереотипи” излагала о Стереотипној перцепцији части у српском језику и култури (на примерима лексема образ, брада и брк). У секцији „Етно- и социолингвистика, лингвокултурологија и стереотипи”Јована Бојовић је имала реферат под називом Арнаути у путописној прози Григорија Божовића – од стереотипа ка афирмацији, а Тања Милосављевић о Стереотипима гост и домаћин у језичком сазнању призренских Срба. Другог дана у истој секцији излагала је и Ана Савић-Грујић говоривши о Стереoтипима о људској лепоти у говорима сврљишког краја (Stereotypes about human beauty of the speeches of the Svrljig area).