Редовно годишње заседање Међународне комисије и Међународне радне групе ОЛА

У времену од 8. до 15. октобра 2017. године одржано је у Словачкој, у  туристичко-конференцијском комплексу Часта-Паперничка код Братиславе, редовно годишње заседање Међународне комисије и Међународне радне групе ОЛА при Међународном комитету слависта, а у организацији института Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV.

Наши представници на заседању у Словачкој били су проф. др Слободан Реметић, академик АНУРС, председник Српске националне комисије ОЛА и члан Међународне комисије ОЛА, проф. др Софија Милорадовић, члан Међународне комисије ОЛА, др Марта Бјелетић, др Марина Јуришић и доц. др Драгана Радовановић. Радило се на пленарним седницама Међународне комисије, по секцијама – Фонетско-граматичка, Лексичко-творбена, Компјутерска, као и у оквиру Поткомисије за морфонолошку транскрипцију. Фонетска секција бавила се припремом, анализом и сравњивањем материјала за наредне томове ОЛА са фонетско-граматичком тематиком: Рефлексы *tort, *tolt, *tert, *telt (Чешка национална комисија), Рефлексы *i, *u, *y (Словеначка национална комисија), Рефлексы *а (Белоруска национална комисија). Рад чланова Лексичке секције био је усмерен на следеће томове: Степени родства (Бугарска национална комисија), Личные черты человека (Руска национална комисија), Транспорт, народная техника и пути сообщения (Украјинска национална комисија), Метеорология и измерение времени (Белоруска национална комисија), Горное овцеводство (Српска национална комисија). Током трајања заседања домаћини су организовали обилазак старог властелинског имања «Црвени камен», као и знаменитих насеља Модра и Трнава.