Sonja Manojlović, MA

e-mail:

sonja.manojlovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Историја језика H355, Балтички и словенски језици и књижевности H 590

Кључне речи:

Serbian language, diachronic studies, etymology, language history, lexicography, lexicology

Признања и награде:

2013. Награда „проф. др Радмила Милентијевић“ за постигнут успех на основним студијама

Научна делатност:

Предмет научног интересовања су српска и словенска етимологија.

Изабране публикације:

Манојловић, Соња: Значењски односи између три прасловенска термина за заклетву у словеначком и руском језику до XVII века, у: Прилози проучавању језика 45, Нови Сад: Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 2014, 3–26.

Види више →

Библиографија научних радова

Студије и чланци

Петровић, Снежана, Соња Манојловић: Начини моделирања одредница историјских речника у дигиталном окружењу, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Исидора Бјелаковић, Марина Курешевић (ур.), Историјска лексикографија српског језика, Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак : Матица српска, 2021, 227–252.

Манојловић, Соња: О пореклу израза метнаја налче, у: Језици и културе у времену и простору, VIII/1, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 183–194.

Манојловић, Соња: Значењски односи између три прасловенска термина за заклетву у словеначком и руском језику до XVII века, у: Прилози проучавању језика 45, Нови Сад: Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 2014, 3–26.

Електронска лексикографија

Тешић, Ана, Соња Манојловић: Дигитално издање Речникa дубровачког говора, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2018 raskovnik.org ISBN: 978-86-82873-63-1.

Петровић, Снежана, Ана Тешић, Соња Манојловић: Дигитално издање Речника говора јужне Србије Момчила Златановића, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017 raskovnik.org

 

Биографија:

Born on 27 July 1989 in Belgrade

2012 Graduated from the Faculty of Philology, University of Belgrade (study group: Russian Language and Literature).

2014 Completed MA studies (Bologna-compliant) at the Faculty of Philology, University of Belgrade (module: Language)

2014 Undertook PhD studies at the Faculty of Philology, University of Belgrade (module: Language)

2015 Started working at the Institute for the Serbian Language of SASA (Etymological Department)

International cooperation and projects

Involved in the project COST IS1305 European Network of e-Lexicography, ENeL (2015–)

See more →

Theses

Master’s Thesis (Bologna-compliant):

Paroemias on Language and Speech in Russian and Serbian Languages (advisor: Academician Predrag Piper).

Study Visits

Summer School ENeL Training School Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries, organized by the COST Action IS1305 WG2, Lisbon (Portugal), 6–10 July 2015.