др Јелена Капустина

e-mail:

jelenadkapustina@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 63 741 1948

Научне области:

Филологија H004, Историја филозофије H130, Теологија H002, Грчки језик H420, Ономастика Н370, Лексикологија Н353, Балтички и словенски језици и књижевности Н590

Кључне речи:

грчки језик, српскословенски језик, филозофска терминологија, лексикологија, ономастика

Научна делатност:

Бави се историјом српскословенске апстрактне лексике и дијалекатском лексикографијом и ономастиком. Преводи са старогрчког, савременог грчког, латинског, руског и енглеског језика.

Изабране публикације:

Капустина, Јелена, Драгољуб Петровић: Из лексике Качера, Српски дијалектолошки зборник 58, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2011, 1336.

Капустина, Јелена, Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић: Речник Куча, Српски дијалектолошки зборник 60, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2013, 1–461.

Капустина, Јелена: Византијска философија. Формативни период (В. М. Лурје), Сремски Карловци Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2010, 531 стр. [превод са руског].

Петровић, Јелена: Средњовековни и савремени грчки језик (Роберт Браунинг), Лозница: Карпос, 2005, 198 стр. [превод са енглеског].

Петровић, Јелена: Сабране беседе (преп. Симеон Нови Богослов), Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2005, 7446 [превод са византијског грчког] [= Петровић, Јелена: Сабране беседе (преп. Симеон Нови Богослов), Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2013, 7446].

Види више →

Др Јелена Капустина (рођ. Петровић)

Библиографија

Библиографија научних радова

Монографске публикације:

Петровић, Драгољуб, Јелена Капустина: Речник Драгачева, Српски дијалектолошки зборник 66/2, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2019, 9-635.

Петровић, Драгољуб, Јелена Капустина: Из средњоморачке ономастике, Ономатолошки прилози 25, Београд: Српска академија наука и уметности, Одбор за ономастику, 2019, 47-208.

Петровић, Драгољуб, Ивана Ћелић, Јелена Капустина: Речник Куча, Српски дијалектолошки зборник 60, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2013, 1–461, http://www.mediafire.com/file/854j4eilnlbhja8/recnik_kuca.pdf.

[Гордана Драгин: Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић, Јелена Капустине. Речник Куча. Српски дијалектолошки зборник, LX. Београд: САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2013, 4–461 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/2, Нови Сад 2015, 266–274.]

Петровић, Драгољуб, Јелена Капустина: Из лексике Качера, Српски дијалектолошки зборник 58, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2011, 1–336.

[Радовановић, Драгана: Драгољуб Петровић и Јелена Капустина: Из лексике Качера. Српски дијалектолошки зборник LVIII, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2011, стр. 1–336, Јужнословенски филолог 68, 2012, 175–180.]

[Марија Марјановић, Реч као документ историје, Слово Ћирилово 10, Годишњак Библиотеке „Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац 2013, 135–139].

Студије и чланци:

Јелена Капустина, О помену Картагинског сабора из 256. године у Првој канонској посланици св. Василија Великог, Богословље 2023/1, Београд 2023, 91-102.

Јелена Капустина, Композиција. Лексикон библијске херменеутике (уредник Родољуб Кубат). Службени гласник ‒ Филон, Београд 2023, 327-329.

Јелена Капустина, О српскословенском апстрактном глосару у савременом језику теолошке струке,  Језик – Струка – Наука – 2.1, Зборник радова са Пете међународне конференције Друштва за стране језике и књижевности Србије, Београд 2022, 366-377.

Петровић, Јелена, Илија Петровић, Милан Ботић: Керски именослов 18. века, у: Милка Ивић (ур.), Ономатолошки прилози, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, 2004, 421455.

Петровић, Јелена: Aнтички хексаметар и стих српских бугарштица, у: Зборник радова Шестог симпозијума Контрастивна језичка истраживања, Нови Сад, 1999, 68–73.

Преводи

Монографске публикације:

Капустина, Јелена: Велики пост, беседе (свети Јован Кронштатски), Лелић: А. Радосављевић, 2020, 164 стр. [превод са руског].

Капустина, Јелена: Византијска философија. Формативни период (В. М. Лурје), Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2010, 531 стр. [превод са руског].

Капустина, Јелена: Житије и опширна расправа св. Григентија Омиритског с Јудејцима (Св. Григентије, епископ омиритски), Бања Лука: Романов, 2010, 153 стр. [превод са византијског грчког].

Капустина, Јелена: Тарсија, Христа ради јуродива (Јован Корнаракис), Сремски Карловци: Дуга књига, 2007, 170 стр. [превод са новогрчког].

Петровић, Јелена: Средњовековни и савремени грчки језик (Роберт Браунинг), Лозница: Карпос, 2005, 198 стр. [превод са енглеског].

[Dejan Dželebdžić: Robert Brauning. Istorija grčke dimotike: Srednjovekovni i savremeni grčki jezik.; prev. Jelena Petrović. Loznica: Karpos, 2005, 202 str., Philologia  4, Beograd 2006, 193-195.]

Петровић, Јелена: Сабране беседе (преп. Симеон Нови Богослов), Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2005, 7446 [превод са византијског грчког] [= Петровић, Јелена: Сабране беседе (преп. Симеон Нови Богослов), Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2013, 7446], https://svetosavlje.org/sabrane-besede/.

Петровић, Јелена: Шта знаш о иконама? (монаси манастира светог Јована Крститеља из Кареје), Београд: Атос, 2004, 199 стр. [превод са новогрчког].

Петровић, Јелена: Подвижник међу епископима (св. Нифонт, епископ Константијане Александријске), Београд: Атос, 2003, 316 стр. [превод са новогрчког] [= Петровић, Јелена: Подвижник међу епископима (св. Нифонт, епископ Константијане Александријске), Рибарићи: Манастир Црна Река, 2013, 316 стр. [превод са новогрчког].

Петровић, Јелена, Јелена Фемић-Касапис: Евергетинос, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2003, 315412 [превод са византијског грчког].

Петровић, Јелена, Данијела Јефтић: Психологија: поглед из пустиње (Јован Корнаракис), Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2002, 169–319 [превод са новогрчког и редактура остатка књиге].

Петровић, Јелена, Јелена Фемић-Касапис, Лада Јагушт-Акад, Антонина Пантелић: Земаљски анђео – небески човек (св. Нектарије Егински), у: Јован Србуљ (ур.), Земаљски анђео – небески човек, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2000, 289–348 [превод са грчког], https://svetosavlje.org/pouke-3/.

Петровић, Јелена: Поуке и пророчанства (преп. Козма Етолски), Цетиње: Светигора, 2000, 190 стр. [превод са грчког], https://svetosavlje.org/pouke-i-prorocanstva/.

Петровић, Јелена, Младен Станковић: Света ревност (архиепископ Аверкије Таушев), Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Александра Невског, 1998, 64–136, 141–153 [превод са руског], https://svetosavlje.org/sveta-revnost/.

Преводи објављени у тематским зборницима:

Петровић, Јелена: Душекорисна беседа о дрскости оних који греше са надом да ће се исповедити и покајати (св. Никодим Светогорац), у: Јован Србуљ (ур.), Од греха ка Богу. Практични приручник о исповести, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2006, 574607 [превод са грчког] [=Петровић, Јелена: О помислима (св. Никодим Светогорац), у: Јован Србуљ (ур.), Од греха ка Богу: практични приручник о исповести за савремене хришћане – зборник о светој тајни исповести, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2013, 574607].

Капустина, Јелена: Свето крштење (јеромонах Григорије Светогорац), у: Јован Србуљ (ур.), Крштење, света тајна уласка у Цркву, Београд: Верско добротворно старатељство Архиепископије београдско-карловачке, 2008, 101155 [превод са новогрчког].

Петровић, Јелена: Подвижничка слова (св. Исак Сиријски, слова 34, 36, 42, 4445, 50, 54, 5760, 6366, 6871, 7475, 77, 8082, 8488), у: Јован Србуљ (ур.), Подвижничка слова, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2006 [превод са руског].

Петровић, Јелена: Акатист богољубивом сабрању свих светих, у: Јован Србуљ (ур.), Акатисти светима: свети Божији угодници, исцелите немоћи наше, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2006, 714 [превод са грчког].

Петровић, Јелена: Акатист славном апостолу Варнави, у: Јован Србуљ (ур.), Акатисти светима: свети Божији угодници, исцелите немоћи наше, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2006, 8087 [превод са грчког].

Петровић, Јелена: Акатист дванаесторици апостола, у: Јован Србуљ (ур.), Акатисти светима: свети Божији угодници, исцелите немоћи наше, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2006, 6170 [превод са грчког].

Петровић, Јелена: Акатист светој мученици Текли, у: Јован Србуљ (ур.), Акатисти светима: свети Божији угодници, исцелите немоћи наше, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2006, 344351 [превод са грчког].

Петровић, Јелена: О помислима (св. Никодим Светогорац), у: Јован Србуљ (ур.), Од греха ка Богу. Практични приручник о исповести, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2006, 472482 [превод са грчког] [=Петровић, Јелена: О помислима (св. Никодим Светогорац), у: Јован Србуљ (ур.), Од греха ка Богу: практични приручник о исповести за савремене хришћане – зборник о светој тајни исповести, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2013, 472482].

Петровић, Јелена: Преподобни Симеон Нови Богослов и Свештено Писмо (јеромонах Иларион Алфејев), у: Јован Србуљ (ур.), Сабране беседе, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2005, 566590 [превод са руског] [=Петровић, Јелена: Преподобни Симеон Нови Богослов и Свештено Писмо (јеромонах Иларион Алфејев), у: Јован Србуљ (ур.), Сабране беседе, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2013, 566590 [превод са руског].

Петровић, Јелена: Црква – тело живога Христа (протојереј Георгије Флоровски), у: Јован Србуљ (ур.), Црква је живот, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2005, 367379 [превод са новогрчког].

Петровић, Јелена: Оци Цркве о припреми за Свето Причешће, у: Јован Србуљ (ур.), Без причешћа нема обожења, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2004, 5680 [превод са руског].

Петровић, Јелена: Црква и Евхаристија (протопрезвитер Борис Бобрински), у: Јован Србуљ (ур.), Без причешћа нема обожења, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2004, 160165 [превод са руског].

Петровић, Јелена: Божанска Евхаристија као темељ духовног живота и залог спасења (протојереј Борис Пивоваров), у: Јован Србуљ (ур.), Без причешћа нема обожења, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2004, 178191 [превод са руског].

Петровић, Јелена: Евхаристија у старој Цркви и савремена пракса (Борис Сове), у: Јован Србуљ (ур.), Без причешћа нема обожења, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2004, 210253 [превод са руског].

Петровић, Јелена: О божанском причешћу и човековом причешћивању (епископ Иларион Алфејев), у: Без причешћа нема обожења, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2004, 301340 [превод са руског].

Петровић, Јелена: Господу на небесима (св. Нектарије Егински), у: Јован Србуљ (ур.), Господу на небесима, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2003, 269314 [превод са грчког].

Петровић, Јелена: Молбени канон светим преподобномученицима Рафаилу, Николају и Ирини девственомученици, у: Јован Србуљ (ур.), Живот из гробова, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2003, 373377 [превод са византијског грчког].

Петровић, Јелена: O магији (св. Јован Златоусти), у: Јован Србуљ (ур.), Избави нас од лукавога, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2002, 312350 [превод са грчког] [=Петровић, Јелена: O магији (Joван Златоусти), у: Јован Србуљ (ур.), Избави нас од лукавога, друго издање, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2003, 312350 [превод са грчког]; = Петровић, Јелена: O магији (Joван Златоусти), у: Јован Србуљ (ур.), Избави нас од лукавога, друго допуњено издање, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa, 1453 [превод са грчког].

Петровић, Јелена: Ученик крста, подвижник послушања (старац Јефрем Катунакијски), у: Јован Србуљ (ур.), Ученик крста, подвижник послушања, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Aлександрa Невског, 2002, 391401 [превод са новогрчког].

Петровић, Јелена: Шестоднев (Јован Златоусти), у: Јован Србуљ (ур.), Нека буде светлост. Тумачење Књиге Постања, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Александра Невског, 1998, 17159  [превод са грчког] [= Петровић, Јелена: Шестоднев (Јован Златоусти), у: Јован Србуљ (ур.), Нека буде светлост. Тумачење Књиге Постања, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Александра Невског, 2006, 7132].

Петровић, Јелена: О постању (бл. Августин), у: Јован Србуљ (ур.), Нека буде светлост. Тумачење Књиге Постања, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Александра Невског, 1998, 185215 [превод са латинског] [= Петровић, Јелена: О постању (бл. Августин), у: Јован Србуљ (ур.), Нека буде светлост. Тумачење Књиге Постања, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Александра Невског, 2006, 153180].

Петровић, Јелена: Етичко слово прво (преп. Симеон Нови Богослов), у: Јован Србуљ (ур.), Шестоднев. Тумачење Књиге Постања, Београд: Православна мисионарска школа при храму св. Александра Невског, 1998, 217256 [превод сa византијског грчког].

Петровић, Јелена: Од зен-будизма до Православља (јеромонах Дамаскин Кристенсен), у: Стаклене очи Индије. Православље и духовност Далеког истока, Цетиње: Светигора, 1997, 399407 [превод са енглеског].

Тезе:

Капустина, Јелена: Словенски превод Дијалектике Јована Дамаскина и почеци српске философске терминологије, магистарски рад, одбрањен 22. децембра 2007. године, Филозофски факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Александар Лома, чланови комисије: проф. др Љиљана Црепајац, доц. др Ненад Ристић).

Капустина, Јелена: Стара српска философска терминологија – покушај аналитичке систематизације, докторска дисертација, одбрањена 29. јуна 2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Београду (ментор: академик Александар Лома, чланови комисије: академик Јасмина Грковић-Мејџор, проф. др Александар Поповић, доц. др Дарко Тодоровић, доц. др Сандра Шћепановић).

Остале активности  

Учешће на научним скуповима:

Шести симпозијум Констрастивна језичка истраживања, Нови Сад, 1999.

Биографија:

Рођена 28. новембра 1971. у Новом Саду.

1997    Дипломирала на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду

19981999 Сарадник на пројекту “Књижевни извори за античку политичку и културну историју од 4. века пре наше ере до 4. века наше ере”, Филозофски факултет у Новом Саду

2006 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора)

2007 Магистрирала на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета Универзитета у Београду

јануарјун 2008 Стипендија бечког Института за друштвене студије (IWM) за превођење књиге „Византијска философија“ В.М. Лурјеа

2016 Докторирала на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета Универзитета у Београду

Говори и пише на енглеском, руском и грчком језику, служи се старогрчким, латинским, црквенословенским, немачким, италијанским и француским језиком.

Види више →
 

Рођена 28. новембра 1971. у Новом Саду.

1997    Дипломирала на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду

19981999 Сарадник на пројекту “Књижевни извори за античку политичку и културну историју од 4. века пре наше ере до 4. века наше ере”, Филозофски факултет у Новом Саду

2006 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора)

2007 Магистрирала на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета Универзитета у Београду

јануарјун 2008 Стипендија бечког Института за друштвене студије (IWM) за превођење књиге „Византијска философија“ В. М. Лурјеа

2016 Докторирала на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета Универзитета у Београду

Тезе

Капустина, Јелена: Словенски превод Дијалектике Јована Дамаскина и почеци српске философске терминологије, магистарски рад, одбрањен 22. децембра 2007. године, Филозофски факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Александар Лома, чланови комисије: проф. др Љиљана Црепајац, доц. др Ненад Ристић).

Капустина, Јелена: Стара српска философска терминологија – покушај аналитичке систематизације, докторска дисертација, одбрањена 29. јуна 2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Београду (ментор: академик Александар Лома, чланови комисије: академик Јасмина Грковић-Мејџор, проф. др Александар Поповић, доц. др Дарко Тодоровић, доц. др Сандра Шћепановић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач-сарадник (6. октобар 2010).

Реизабрана у звање истраживач сарадник (20. март 2014).

Учешће на научним скуповима

Шести симпозијум Констрастивна језичка истраживања, Нови Сад, 1999.

Стипендије и студијски боравци

19921994: Стипендија Српске републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка.

1992: Двомесечна стипендија за учење италијанског језика у Ређо ди Калабрија, Италија.

1994: Шестонедељна стипендија за учење савременог грчког језика у Кавали, Грчка.

19981999: Стипендија Грчке државне фондације (IKY) у оквиру програма за допунско образовање из грчког језика и културе.

јануарјун 2008: Стипендија бечког Института за друштвене студије (IWM) за превођење књиге „Византијска философија“ В.М. Лурјеа.