Одсек за стандардни језик

 

Одсек за стандардни језик основан је 2006. године, најпре као лингвистички пројекат Опис и стандардизација савременог српског језика (178021), а од 2020. године функционише као посебан одсек Института. Настао је на предлог Одбора за стандардизацију српског језика и уз подршку Одељења језика и књижевности САНУ. Циљ Одсека јесте да се на организован начин, користећи се достигнућима савремене лингвистике у земљи и свету, приступи описивању савременог српског језика на свим језичким нивоима, што би водило осавремењавању и допуњавању његове норме.

Тренутно се у Одсеку за стандардни језик реализује неколико пројеката. Циљ израде Речника нових речи јесте пописивање и обрада нових речи у српском језику, међу којима су и речи које су почеле да се употребљавају у периоду епидемије ковида. У вези с тим је и израда Српске неолошке библиографије. Одсек је организатор и реализатор пројекта Јавни дискурс у Републици Србији (7750183), који је одобрен на конкурсу за Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије. Пројекат се бави истраживањем медијског, политичког и дискурса друштвених мрежа како би се показао језички динамизам, иновативност и креативност језичких средстава, али и њихов потенцијал да буду употребљена у сврху моћи, манипулисања, убеђивања, уверавања, преговарања итд. У оквиру Одсека покренут је пројекат Појмовник српских лингвистичких термина, у коме учествују сарадници и из осталих одсека Института, у зависности од својих ужих компетенција. Циљ овог савременог специјалног академског речника је да се попишу и опишу кључни лингвистички термини који су заживели у србистици.

Колективним резултатима придружени су и бројни и разноврсни научни појединачни резултати, у виду речника, монографија, научних радова и учешћа на међународним и националним конференцијама.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

др Марина Николић

др Марина Николић

научни саветник

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

др Марина Николић

др Марина Николић

научни саветник
др Ђорђе Оташевић

др Ђорђе Оташевић

виши научни сарадник
др Весна Ђорђевић

др Весна Ђорђевић

научни сарадник
мср Јанко Ивановић

мср Јанко Ивановић

истраживач сарадник
мср Милица Рабреновић

мср Милица Рабреновић

истраживач приправник
мср Ана Крстић

мср Ана Крстић

истраживач сарадник
<strong>мср Јована Иваниш</strong>

мср Јована Иваниш

истраживач сарадник