Дијалектолошка истраживања

У оквиру Дијалектолошког одсека основаног 2002. године истражују се народни говори на целом српском етничком и језичком простору. Монографски се обрађују локални идиоми, утврђују фонолошке, морфолошке и др. изоглосе, прикупља и обрађује ономастичка и лексичка грађа. Сарађује се на међународним лингвистичким атласима, а у току је и израда Српског дијалектолошког атласа.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

Доц. др Драгана Радовановић

Доц. др Драгана Радовановић

виши научни сарадник
др Зоран Симић

др Зоран Симић

научни сарадник
др Тања Милосављевић

др Тања Милосављевић

научни сарадник
др Марина Јуришић

др Марина Јуришић

научни сарадник
{:sr}др Бранкица Марковић{:}{:gb}Brankica Marković, PhD{:}

др Бранкица Марковић

научни сарадник
{:sr}др Ана Савић-Грујић{:}{:gb}Ana Savić Grujić, PhD{:}

др Ана Савић-Грујић

научни сарадник
{:sr}др Биљана Савић{:}{:gb}Biljana Savić, PhD{:}

др Биљана Савић

истраживач сарадник
мср Јована Бојовић

мср Јована Бојовић

истраживач сарадник
мср Миљана Чопа

мср Миљана Чопа

истраживач сарадник
мср Сандра Савић

мср Сандра Савић

истраживач приправник
мр Веселин Петровић

мр Веселин Петровић

истраживач сарадник
др Јелена Капустина

др Јелена Капустина

истраживач сарадник

СПОЉНИ САРАДНИЦИ И САРАДНИЦИ У ПЕНЗИЈИ