NOKC “Vuk Karadzic” in Trsic

Укључивање Института у организовање летњих семинара за средњошколце при ОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу и зборници радова полазника Млади и србистика

У јулу 2018. године, проф. др Софија Милорадовић обратила се дописом Научном већу Института за српски језик САНУ у својству члана Програмског одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу, основаног ради додатног и специјалистички усмереног упознавања средњошколаца и студената свих нивоа студија са теоријом и методологијом истраживачког рада, па тако и са техникама и методама теренског рада, у области хуманистике, тј. следећих националних наука: српског језика, српске књижевности, етнологије, етномузикологије, историје, археологије, историје уметности. Допис је садржао основне податке о иницијативи која је у пролеће те године покренута у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Тако је наведено да су за 2018, као прву / пробну годину рада, планирана четири летња курса (током јула и августа): лингвистички (србистички) курс, етнолошки курс, фолклористички курс, курс историје српске културе. Планирано је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја да предавања и радионице, поред сарадника нашег института, реализују наставници / научни радници и асистенти / истраживачи Филолошког факултета у Београду, Филозофског факултета у Београду, Факултета музичке уметности у Београду, Учитељског факултета у Београду, Института за књижевност и уметност и Музиколошког института САНУ. 

Лингвистичка тема првог семинара била је Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик. На јавни позив Министарства, за србистички курс пријавио се 21 полазник (један из Републике Српске и њих двадесет из гимназија у више градова Србије – Београд, Нови Сад, Сремска Митровица, Ваљево, Крагујевац, Ниш, Краљево). Програмски одбор одговорио је позитивно на молбу др С. Милорадовић да се Институту за српски језик САНУ упути позив на сарадњу, који би могао резултирати неороченим споразумом, а у циљу представљања, неговања и развијања српског језика и књижевности, српске културне историје и традиције. Планирано је да се семинар састоји од предавања, радионица и консултативног (менторског) рада са полазницима, при чему неки од предавача могу имати и своје радионице, којима руководи координатор.

Публиковани зборници Млади и србистика

Александар Јовановић, Милош Ковачевић и др. (ур.), Млади и србистика 1, Зборник радова полазника образовних програма ОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2019, 347 стр.

Александар Јовановић, Милош Ковачевић и др. (ур.): Млади и србистика 2, Зборник радова полазника образовних програма НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2020, 434 стр.

Милош Ковачевић, Данка Лајић Михајловић и др. (ур.), Млади и србистика 3, Зборник радова полазника образовних програма у НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу, Тршић: Научно-образовно културни центар, 2022, 685 стр.

Ученичка конференција полазника летњих семинара реализованих у НОКЦ „Вук Караџићˮ у Тршићу (12. 12. 2023)

Ученичка конференција полазникa летњих семинара у Научно-образовно културном центру „Вук Караџићˮ у Тршићу (12. 12. 2022)

Извештај о четвртом Лингвистичком семинару у Тршићу

Четврти лингвистички семинар у Тршићу (22. 7. 2022)

Ученичка конференција посвећена летњем семинару из хуманистике у НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу (14. 12. 2021)

Сарадници Института за српски језик САНУ учествовали у реализацији лингвистичког семинара у НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу (6. 8. 2021)

Предавања сарадника Института за српски језик САНУ у Образовно-културном центру „Вук Караџић” у Тршићу (10. 9. 2019)

Извештај о првом Лингвистичком семинару у Тршићу 2018. године