Монографије

Институт за српски језик САНУ покренуо је 2004. године едицију Монографије, у којој се објављују резултати истраживања на институтским пројектима/одсецима.