Сарадници са Одсека за стандардни језик одржали су 16. маја интерактивно предавање на Филолошком факултету у Београду

На позив ас. Јоване Стојановић са Катедре за германистику Филолошког факултета у Београду, мср Јанко Ивановић, мср Јована Иваниш и мср Александра Томашевић одржали су интерактивно предавање на тему О настанку речника специјалне лексике.

Циљ ове посете био је да се студентима треће године представи методологија која се користи током израде специјалних речника, укључујући Речник ковида, Речник нових речи, Појмовник српских лингвистичих термина и електронску верзију, Речник лингвистичких термина. Студенти су упознати са процесом прикупљања и обраде нових речи, као и са методологијом која се користи при обради лингвистичких термина. Након теоријског дела, уследила је радионица током које су студенти имали прилику да на основу примера самостално дефинишу задате одреднице. Овај интерактивни део омогућио је студентима да примене стечено знање у пракси и стекну бољи увид у процес креирања речника.

Мср Јанко Ивановић
Мср Јована Иваниш
Мср Александра Томашевић