мср Марина Баги

e-mail:

marina.bagi@isjsanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лингвистика, синтакса, семантика, лексикологија, лексикографија, прагматика, обрада природних језика.

Кључне речи:

српски језик, синтакса, семантика, лексикологија, лексикографија, обрада природних језика, прагматика.

Признања и награде:

2021‒2024. Стипендија Министарства науке, технолошког развоја и иновација за укључивање студената докторских академских студија у рад научноистраживачких организација.

2021. Награда Љубомир Стојановић за школску 2019/2020. годину, коју додељује Матица српска за најбољу лингвистичку студију из области српског језика (за мастер рад О синтаксичком и семантичком понашању глагола оставити).

2019‒2020. Стипендија „Доситеја” Фонда за младе таленте Републике Србије за најбоље студенте завршне године основних академских студија (2019. године) и мастер академских студија (2020. године).

Научна делатност:

Бави се изучавањем синтаксичко-семантичког интерфејса на материјалу српског језика и питањима лексикологије и лексикографије, као и прагматиком. Предмет научног интересовања представља и обрада природних језика, а интересује се и за корпусну лингвистику, за израду различитих језичких ресурса и за српски као страни језик.

Изабране публикације:

Марина Баги, „Евалуативни коментари у текстовима спортских новинара”, у: Савремени токови у изучавању језика, књижевности и културе I: зборник радова са научне конференције за младе истраживаче и докторанде, Београд: Филолошки факултет, 2024, 9–28.

Марина Баги и Александра Томашевић, „О нарочитој употреби релативних реченица у језику друштвених мрежа”, у: Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са ХV научног скупа младих филолога Србије, одржаног 1. априла 2023. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, књига 1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2024, 101–112.

Марина Баги и Александра Томашевић, „О недоследностима у Речнику уз правопис”, у: Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са ХIV научног скупа младих филолога Србије, одржаног 2. априла 2022. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, књига 1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2023, 13–23.

Марина Баги, „О синтаксичком и семантичком понашању глагола оставити”, Прилози проучавању језика, 53, 2022, 307–340.

Марина Баги и Александра Томашевић, „О дистрибуцији наставака у инструменталу једнине код именица женског рода на консонант”, Језик данас, 19, 2022, 1–8.

Појмовник српских лингвистичких термина [www.lingvistickitermini.rs, електронско издање], Светлана Слијепчевић Бјеливук, Марина Николић, Весна Ђорђевић, Јелена Јанковић, Јована Јовановић, Бојана Томић, Слободан Новокмет, Ивана Безрукова, Миљана Чопа, Јована Иваниш, Јанко Ивановић, Марина Баги (аутори), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022.

Марина Баги, „Прилози и предлози у настави српског језика”, Школски час српског језика и књижевности, Београд: Ваша књига, 1, 2022, 43–62.

Марина Баги, „Семантичка анализа фитолексема у роману Корени Добрице Ћосића”, Школски час српског језика и књижевности, Београд: Ваша књига, 1, 2021, 22–38.

Види више →

Тезе:

Марина Баги, О синтаксичком и семантичком понашању глагола оставити, мастер рад, одбрањен 28. септембра 2020. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Душка Кликовац).

Биографија:

Рођена 2. октобра 1996. године у Сремској Митровици.

2019. Завршила основне академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (смер Српски језик и књижевност ‒ наставнички профил).

2020. Завршила мастер академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (модул Српски језик теорија и настава), одбранивши мастер рад О синтаксичком и семантичком понашању глагола оставити (ментор: проф. др Душка Кликовац).

2020. Уписала докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (модул Српски језик).

2021. Укључена у научноистраживачки рад Института за српски језик САНУ као стипендиста Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

2023. Пријавила тему докторске дисертације под називом Примена теорије семантике оквира у српској лексикографији (на примеру глагола оштећивања и уништавања) (ментори: проф. др Душка Кликовац и др Александра Марковић).

2024. Запослила се у Институту за српски језик САНУ на Одсеку за лингвистичка истраживања савременог српског језика и израду Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

Говори енглески, руски и шпански језик.

Види више →

Марина Баги је рођена 2. октобра 1996. године у Сремској Митровици. Гимназију „Стеван Пузић” у Руми (друштвено-језички смер) завршила је као најбољи ученик у генерацији и носилац Вукове дипломе 2015. године. Током средњошколског образовања учествовала је на различитим такмичењима и добијала је награде и похвале. На републичком такмичењу из српског језика и језичке културе освојила је друго место 2013. године и треће место 2015. године.

 Године 2015. уписала се на Филолошки факултет Универзитета у Београду на смер Српски језик и књижевност – наставнички профил, а дипломирала је 2019. године. Мастер академске студије на истом факултету (модул Српски језик – теорија и настава) завршила је 2020. године, одбранивши мастер рад на тему „О синтаксичком и семантичком понашању глагола оставити” пред комисијом у следећем саставу: проф. др Душка Кликовац (ментор) и доц. др Балша Стипчевић (члан комисије). Докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду уписала је исте године. У септембру 2023. године пријавила је тему докторске дисертације под називом „Примена теорије семантике оквира у српској лексикографији (на примеру глагола оштећивања и уништавања)”, а као менторе је предложила проф. др Душку Кликовац и др Александру Марковић. Изабрана је у звање истраживача приправника 28. новембра 2023. године.

За постигнуте резултате током основних и мастер студија добила је стипендију Фонда за младе таленте Републике Србије и била је носилац плакете „Доситеја”. Била је и носилац Награде Љубомир Стојановић 2020. године, коју додељује Матица српска за најбољи мастер рад у области српског језика. Тако је постала и члан ове институције.

Од 2021. године је, као стипендиста Министарства науке, технолошког развоја и иновација, ангажована у научноистраживачком раду Института за српски језик САНУ. Најпре је била укључена у рад Одсека за стандардни језик као сакупљач и обрађивач грађе за Појмовник српских лингвистичких термина, а од јуна 2022. године укључује се у рад Одсека за лингвистичка истраживања савременог српског језика и израду Речника САНУ. На поменутом Одсеку је, од 1. марта 2024. године, запослена у звању истраживача приправника.

До сада је објавила неколико научних и стручних радова и учествовала је на неколико научних скупова. Говори енглески, руски и шпански језик.

Учешћа на научним скуповима:

XV научни скуп младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, који је одржан 1. априла 2023. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, са излагањем на тему О нарочитој употреби релативних реченица у језику друштвених мрежа [у коауторству са Александром Томашевић].

I научна конференција за младе истраживаче и докторанде Савремени токови у изучавању језика, књижевности и културе, која је одржана 27. и 28. маја 2022. године на Филолошком факултету у Београду, са излагањем на тему Евалуативни коментари у језику спортских новинара.

XIV научни скуп младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, који је одржан 2. априла 2022. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, са излагањем на тему О недоследностима у Речнику уз правопис [у коауторству са Александром Томашевић].

Радионице, усавршавања и курсеви:

Семинар Увод у дигиталну хуманистику: радионице за имплементацију удаљеног читања у истраживачкој пракси, у организацији Друшва за језичке ресурсе и технологије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковићˮ, у периоду од 4. до 9. децембра 2023. године у НКОЦ „Вук Караџићˮ у Тршићу.

Онлајн семинар о рецензирању за истраживаче, у организацији Центра за промоцију науке и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, одржан 18. и 27. маја 2021. године.

Чланства:

2021. члан Матице српске

2023. члан Друштва за језичке ресурсе и технологије (ЈеРТех)