Предавање Сандре Савић основношколцима у Гаџином Хану

У оквиру манифестације „Март – месец професионалне оријентације“, 27. марта 2024. године Сандра Савић, истраживач сарадник у Институту за српски језик САНУ, одржала је ученицима Основне школе „Витко и Света“ у Гаџином Хану предавање Путем српских дијалеката.

Том приликом ученици су се упознали с основама дефинисања народних говора и стандардног језика, с доменом њихове употребе и функционисањем у пракси. Било је речи и о класификацији српских дијалеката и њиховом простирању, што је ученицима илустровано на карти српских дијалеката. Након тога представљене су им најчешће заступљене методе у дијалектолошким истраживањима и карактеристике теренског рада.

Сандра Савић је ученицима говорила и о свом путу од основне школе до запослења на Дијалектолошком одсеку Института за српски језик САНУ и укратко представила рад овог институтског одсека. Затим је кроз практичне активности, које су подразумевале одређене задатке уз слушање звучног записа с подручја призренско-тимочке дијалекатске области, као и кроз изражајно читање дијалекатског текста из збирке прича Благ реч Негославе Стојановић, ученицима приближен њихов матерњи говор, а посебно је указано на његову милозвучност и сазнање да се на дијалекту и смеје и болује, дакле – живи.