Др Ивана Лазић Коњик на међународној научној конференцији Лексикографија и вриједности у језику

Сарадник Института за српски језик САНУ др Ивана Лазић Коњик учествовала је на 6. међународном лексиколошко-лексикографском научном скупу Лексикографија и вредности у језику (Leksikografija i vrijednosti u jeziku), који је одржан 23. и 24. новембра ове године у Загребу, у организацији Филолошког одељења Хрватске академије знаности и умјетности.

Том приликом изложила је реферат на тему Систем вредности српске језичке слике света на материјалу Обратног асоцијативног речника српскога језика, који је припремила у коауторству са др Станом Ристић. На скупу су своје реферате такође поднели лингвисти из бројних земаља: Хрватске, Немачке, Француске, Пољске, Бугарске, Велике Британије. Програм скупа и сажеци излагања свих учесника објављени су у пригодној публикацији, а детаљније информације о самом скупу доступне су на овом линку.

Др Ивана Лазић Коњик