Др Ана Савић Грујић и др Тања Милосављевић на трибини Олаф Брок и српски дијалекти (1903–2023)

Сараднице Дијалектолошког одсека др Ана Савић-Грујић и др Тања Милосављевић
учествовале су на трибини Олаф Брок и српски дијалекти (1903‒2023) са коауторским
рефератом Рецепција Олафа Броха у српској дијалектологији.

Трибину је 6. новембра организовао Департман за србистику Филозофског факултета у Нишу поводом стодвадесетогодишњице прве монографије о југоисточним српским говорима – Дијалекти најјужније Србије (Die Dialekte des südlichsten Serbiens) норвешког слависте Олафа Брока, објављене у Бечу 1903. године.