мср Катарина Штетић

e-mail:

katarina.stetic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Палеографија Н110

Кључне речи:

историја српског језика, филологија, лингвистика, лексикологија, лексикографија, палеографија

Признања и награде:

Током основног и средњег школовања освојила три награде на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе у Тршићу (трећу, другу и прву), две треће награде на Републичком такмичењу Књижевна олимпијада у Сремским Карловцима, две прве награде на литерарном конкурсу „Јара Лабуд“, као и Октобарску и Светосавску награду града Јагодине.

Добитник стипендије „Доситеја“ Фонда за младе таленте Републике Србије за најбоље студенте завршне године основних студија (2021) и завршне године мастер студија (2022).

Научна делатност:

Бави се историјом српског књижевног и народног језика, као и помоћним историјским дисциплинама. Интересује се за теолингвистику, ономастику, акцентологију, дијалектологију.

Изабране публикације:

Биографија:

Рођена 14. јануара 1998. у Јагодини.

2017. Завршила природно-математички смер Гимназије „Светозар Марковић“ у Јагодини.

2017. Уписала основне студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик и књижевност.

2021. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик и књижевност.

2021. Уписала мастер студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик.

2022. Завршила мастер студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик, одбранивши мастер рад на тему Вук–Даничићево и Решетарово издање Светог писма: однос између источне и западне хришћанске ономастике и неких библијских термина пред комисијом у саставу: проф. др Виктор Савић (ментор) и проф. др Александар Милановић.

2022. Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду, модул Српски језик.

2023. Запослила се на Старословенистичком одсеку Института за српски језик САНУ.

Говори енглески језик, служи се руским језиком.

Радно искуство:

2021–2022. Предавала српски језик и књижевност у Фармацеутско-физиотерапеутској школи у Београду, као и српски језик, књижевност и увод у општу лингвистику у Филолошкој гимназији у Београду. Хонорарно радила лектуру и коректуру научних радова и једне монографије.

2022. Учествовала у раду Друштва за српски језик и књижевност Србије као волонтер на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе.