др Мирослав Лазић

e-mail:

miroslav.lazic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Археографија Н 110; Историја уметности Н 310; Новија историја (приближно до 1800. године) Н 230; Савремена историја (приближно од 1800. до 1914. године) Н 240

Кључне речи:

археографија, српскословенски језик – српска редакција старословенског језика, инкунабуле, палеотипи, стара штампана књига

Научна делатност:

Последњу деценију бави се археографском анализом, као и феноменима везаним за рану српску штампану књигу од краја 15. до средине 17. века штампану ћириличким писмом на српскословенском језику. Пре тога бавио се проучавањем националне уметности, као и црквене и културне историје 19. и прве половине 20. столећа.

Изабране публикације:

Лазић, Мирослав: Божидар Вуковић. Између историје и имагинације. Београд: Народна библиотека Србије, 2022.

Лазић, Мирослав: У служби „Свете цркве и хришћанског царства“: о једном нереализованом издавачком пројекту Вићенца Вуковића и Ватикана, у: Полза зѣловеликаѧ, Сборник научных статей к 60-летию Андрея Владимировича Вознесенского, Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2022, 79–85.

Лазић, Мирослав: Графичка опрема издања Вићенца Вуковића: спој традиционалног и иновативног, православне и католичке иконографије, Зборник Матице српске за ликовне уметности 50, Нови Сад, 2022, 133–147.

Лазић, Мирослав: Инкунабуле и палеотипи: српскословенске штампане књиге од краја 15. до средине 17. века, у: Владислав Пузовић, Владан Таталовић (ур.), Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве, II. Зборник радова са Међународног научног скупа, Београд, 10–14. децембар 2018. године, Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 2020, 325–344.

Лазић, Мирослав: Venice and Editions of Early Serbian Printed Books, Thesaurismata 48, Venezia, 2018, 161–192.

Лазић, Мирослав: Од Божидара Вуковића до Дионизија дела Векије: идентитет и псеудоним у култури раног модерног доба, у: Анатолиј Аркадјевич Турилов и др. (ур.) Scala Paradisi. Академику Димитрију Богдановићу у спомен 1986–2016, Београд: Српска академија наука и уметности, 2018, 165–186.

Лазић, Мирослав: Божидар Вуковић између стварности и конструкције: од штампара до српског деспота, Црквене студије 15, Ниш, 2018, 17–39.

Лазић, Мирослав: Украс српске штампане књиге у XV и XVI столећу: центри и стваралачка продукција, у: Драган Војводић, Даница Поповић (ур.) Византијско наслеђе и српска уметност II: Сакрална уметност српских земаља у средњем веку, Београд: Српски комитет за византологију, ЈП Службени гласник, Византолошки институт САНУ, 2016, 485–493 (Serbian printed book decoration in the 15th and 16th centuries: centres and creative production, in: Dragan Vojvodić, Danica Popović (eds.) Byzantine Heritage and Serbian Art II: Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages, Belgrade: The Serbian National Committee of Byzantine Studies, P.E. Službeni glasnik, Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016, 485–493).

Види више →

Монографија

Лазић, Мирослав А.: Божидар Вуковић. Између историје и имагинације. Београд: Народна библиотека Србије, 2022.

Приређивање

Лазић, Мирослав, Миланка Убипарип, Милена Н. Мартиновић (прир.): Октоих петогласник: издање Ђурђа Црнојевића, Цетиње – Београд – Дечани: Митрополија црногорско-приморска, Народна библиотека Србије, Епархија рашко-призренска и косовско-метохијска, 2014.

Лазић, Мирослав, Зоран Ранковић (прир.): Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске 1931–1941, Пожаревац: Епархија браничевска – Одбор за просвету и културу, 2013.

Лазић, Мирослав, Зоран Ранковић (прир.): Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске 1926–1930, Пожаревац: Епархија браничевска – Одбор за просвету и културу, 2012.

Лазић, Мирослав, Зоран Ранковић (прир.): Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске 1920–1925, Пожаревац: Епархија браничевска – Одбор за просвету и културу, 2012.

Лазић, Мирослав, Зоран Ранковић (прир.): Уредбе и прописи Митрополије београдске 1894–1920, Пожаревац: Епархија браничевска – Одбор за просвету и културу, 2011.

Лазић, Мирослав, Зоран Ранковић (прир.): Уредбе и прописи Митрополије београдске 1877–1893, Пожаревац: Епархија браничевска – Одбор за просвету и културу, 2011.

Лазић, Мирослав, Зоран Ранковић (прир.): Уредбе и прописи Митрополије београдске 1857–1876, Пожаревац: Епархија браничевска – Одбор за просвету и културу, 2010.

Лазић, Мирослав, Зоран Ранковић (прир.): Уредбе и прописи Митрополије београдске 1835–1856, Пожаревац: Епархија браничевска – Одбор за просвету и културу, 2010.

Лазић, Мирослав, Игор Борозан (прир.): Цркве општине Жабари, Жабари: Центар за културу „Војислав Илић – Млађи“, 2004.

Студије и чланци

Лазић, Мирослав: У служби „Свете цркве и хришћанског царства“: о једном нереализованом издавачком пројекту Вићенца Вуковића и Ватикана, у: Полза зѣловеликаѧ, Сборник научных статей к 60-летию Андрея Владимировича Вознесенского, Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2022, 79–85.

Лазић, Мирослав: Графичка опрема издања Вићенца Вуковића: спој традиционалног и иновативног, православне и католичке иконографије, Зборник Матице српске за ликовне уметности 50, Нови Сад, 2022, 133–147.

Лазић, Мирослав: Инкунабуле и палеотипи: српскословенске штампане књиге од краја 15. до средине 17. века, у: Владислав Пузовић, Владан Таталовић (ур.), Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве, II. Зборник радова са Међународног научног скупа, Београд, 10–14. децембар 2018. године, Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 2020, 325–344.

Лазић, Мирослав: Venice and Editions of Early Serbian Printed Books, Thesaurismata 48, Venezia, 2018, 161–192.

Лазић, Мирослав: Од Божидара Вуковића до Дионизија дела Векије: идентитет и псеудоним у култури раног модерног доба, у: Анатолиј Аркадјевич Турилов и др. (ур.) Scala Paradisi. Академику Димитрију Богдановићу у спомен 1986–2016, Београд: Српска академија наука и уметности, 2018, 165–186.

Лазић, Мирослав: O времену штампања цетињског Октоиха петогласника: прилог хронологији издања штампарије Црнојевића, у: Библионет. XII стручно-научни скуп одржан од 7. до 9. јуна 2018. године у Матици српској у Новом Саду на тему „Рукописна и стара штампана књига“, Београд – Нови Сад: Заједница матичних библиотека Србије, Библиотека Матице српске, 2018, 115–133.

Лазић, Мирослав: Божидар Вуковић између стварности и конструкције: од штампара до српског деспота, Црквене студије 15, Ниш, 2018, 17–39.

Лазић, Мирослав: Старе штампане књиге из првобитног фонда Народне библиотеке у Београду, Археографски прилози 38, Београд, 2016, 211–233.

Лазић, Мирослав: Украс српске штампане књиге у XV и XVI столећу: центри и стваралачка продукција, у: Драган Војводић, Даница Поповић (ур.) Византијско наслеђе и српска уметност II: Сакрална уметност српских земаља у средњем веку, Београд: Српски комитет за византологију, ЈП Службени гласник, Византолошки институт САНУ, 2016, 485–493 (Serbian printed book decoration in the 15th and 16th centuries: centres and creative production, in: Dragan Vojvodić, Danica Popović (eds.) Byzantine Heritage and Serbian Art II: Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages, Belgrade: The Serbian National Committee of Byzantine Studies, P.E. Službeni glasnik, Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016, 485–493).

Лазић, Мирослав: Збирка старих штампаних књига Народне библиотеке Србије: обнова и развој након 1941. године, Археографски прилози 37, Београд, 2015, 157–216.

Лазић, Мирослав: Издања Цетињске штампарије: између традиције и иновације, функције и форме, Између традиције и иновације: 520 година од прве ћирилске књиге штампане на српскословенском језику, каталог изложбе, Београд: Народна библиотека Србије, 2014, 22–37.

Лазић, Мирослав: Прилог познавању штампарства Димитрија Љубавића. Издања Апостола из 1547. године у светлу примерака из Библиотеке манастира Хиландара, Археографски прилози 36, Београд, 2014, 93–113.

Лазић, Мирослав: Између патриотизма, побожности и трговине: мотиви издавачке делатности Божидaра Вуковића, Археографски прилози 35, Београд, 2013, 49–101.

Лазић, Мирослав: Животни пут Милије Марковића: од свештеника и зографа до „историческох живописца“, Саопштења XLIII, Београд, 2011, 189–217.

Лазић, Мирослав: Иконостас Саборне цркве у Пожаревцу, рад сликарске радионице Милије и Николе Марковића, Саопштења XLII, Београд, 2010, 189–206

Лазић, Мирослав: Судбина једне ктиторије: „обвезателство“ Савићевих Саборној цркви у Пожаревцу, Саборност V, Пожаревац, 2011, 247–272.

Лазић, Мирослав: Црква и двор у Пожаревцу као центри владарске репрезентације кнеза Милоша, Виминациум 16, Пожаревац, 2011, 135–167.

Лазић, Мирослав: Саборна црква у Пожаревцу у светлости архивских извора, Саборност V, Пожаревац, 2010, 273–310.

Лазић, Мирослав: Ктитори и приложници у српској култури 19. и почетком 20. века, у: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у 19. веку, Београд: Clio, 2006, 611–659.

Лазић, Мирослав: Иконостас и иконе храма Свете Петке у Станичењу, у: Марко Поповић и др. (аутори) Црква Светог Николе у Станичењу, Београд: Археолошки институт, 2005, 217–227.

Коауторски текстови

Лазић, Мирослав: Б. Ибрајтер, Цркве рођења Пресвете Богородице и Свете Тројице у Четережу, у: Мирослав Лазић, Игор Борозан (прир.) Цркве општине Жабари, Жабари: Центар за културу „Војислав Илић – Млађи“, 2004, 10–25.

Лазић, Мирослав: И. Борозан, Т. Борић, Црква Свете Параскеве у Породину, у: Мирослав Лазић, Игор Борозан (прир.) Цркве општине Жабари, Жабари: Центар за културу „Војислав Илић – Млађи“, 2004, 36–45.

Лазић, Мирослав: И. Борозан, Т. Борић, Црква Вазнесења Господњег у Жабарима, у: Мирослав Лазић, Игор Борозан (прир.) Цркве општине Жабари, Жабари: Центар за културу „Војислав Илић – Млађи“, 2004, 46–59.

Лазић, Мирослав: И. Борозан, Т. Борић, Црква Светог Николе у Александровцу, у: Мирослав Лазић, Игор Борозан (прир.) Цркве општине Жабари, Жабари: Центар за културу „Војислав Илић – Млађи“, 2004, 60–67.

Лазић, Мирослав: И. Борозан, Т. Борић, Црква Светог пророка Илије у Симићеву, у: Мирослав Лазић, Игор Борозан (прир.) Цркве општине Жабари, Жабари: Центар за културу „Војислав Илић – Млађи“, 2004, 68–77.

Лазић, Мирослав: И. Борозан, Т. Борић, К. Митровић, Црква Свете Тројице у Влашком Долу, у: Мирослав Лазић, Игор Борозан (прир.) Цркве општине Жабари, Жабари: Центар за културу „Војислав Илић – Млађи“, 2004, 78–84.

Пригодни текстови

Лазић, Мирослав: Графички украс старих српских штампаних књига у научном опусу Сретена Петковића: порекло, узори и утицаји, Професору Сретену Петковићу у спомен, Београд: Штампарија издавачке фондације СПЦ, Архиепископије Београдско-карловачке, 2017, 31–36.

Лазић, Мирослав: Старе штампане књиге (1494–1638), Проучавање српске рукописне књиге: поводом пет и по деценија Одељења за археографију Народне библиотеке Србије, каталог изложбе, Београд: Народна библиотека Србије, 2016, 50–53.

Каталошке и друге одреднице

Лазић, Мирослав: Дрворез, у: Српска енциклопедија, том 3, књига 2, Нови Сад – Београд: Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2021, 501–503.

Лазић, Мирослав: Октоих петогласник грачанички, Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији: идентитет, значај, угроженост, Београд: Српска академија наука и уметности, 2017, 234–235 (Octoechos of Gračanica, mode 5–8, Serbian Artistic Heritage in Kosovo and Metohija. Identity, Significance, Vulnerability, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2017, 234–235).

Лазић, Мирослав: Свети Сава, Врање – Црква Светог Николе, у: Мирослав Тимотијевић, Ненад Макуљевић (прир.) Иконопис Врањске епархије, Београд – Врање: Филозофски факултет у Београду – Катедра за историју уметности новог века, Епархија врањска СПЦ, 2005, 78–79.

Лазић, Мирослав: Исус Христос хлеб животни, Бујановац – Црква Светих Петра и Павла, у: Мирослав Тимотијевић, Ненад Макуљевић (прир.) Иконопис Врањске епархије, Београд – Врање: Филозофски факултет у Београду – Катедра за историју уметности новог века, Епархија врањска СПЦ, 2005, 106–107.

Лазић, Мирослав: Арханђел Михаило, Бујановац – Црква Светих Петра и Павла, у: Мирослав Тимотијевић, Ненад Макуљевић (прир.) Иконопис Врањске епархије, Београд – Врање: Филозофски факултет у Београду – Катедра за историју уметности новог века, Епархија врањска СПЦ, 2005, 108–109.

Лазић, Мирослав: Свети Никола, Владичин Хан – Црква Светог Николе, у: Мирослав Тимотијевић, Ненад Макуљевић (прир.) Иконопис Врањске епархије, Београд – Врање: Филозофски факултет у Београду – Катедра за историју уметности новог века, Епархија врањска СПЦ, 2005, 168–169.

Лазић, Мирослав: Свети Козма и Дамјан, Владичин Хан – Црква Светог Николе, у: Мирослав Тимотијевић, Ненад Макуљевић (прир.) Иконопис Врањске епархије, Београд–Врање: Филозофски факултет у Београду – Катедра за историју уметности новог века, Епархија врањска СПЦ, 2005, 170–171.

Учешће на скуповима

Округли сто посвећен научном раду професора Сретена Петковића, одржан 2. децембра 2015. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду

Осам векова аутокефалије Српске православне цркве, одржан 10–14 децембра 2018. године на Православном богословском факултету Униветрзитета у Београду

XII стручно-научни скуп Библионет 2018: Рукописна и стара штампана књига, одржан 7–9. јуна 2018. у Матици српској у Новом Саду

Матица српска, Један век Дејана Медаковића, научни скуп одржан 16. децембра 2022. године у Матици српској у Новом Саду

Учешће у пројектима

Од 2016. године сарадник на пројекту Орнаментика српских рукописних књига XVI и XVII века под окриљем Одељења за ликовне уметности Матице српске; руководилац пројекта: проф. др Зоран Ракић, а покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Од 2017. до 2019. године учествовао је у међународном пројекту Европеана – процват писмености.

Биографија:

Рођен 6. марта 1973. у Пожаревцу.

2003. дипломирао на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду.

2008. завршио мастер студије на Одељењу за историју уметности Филозофког факултета Универзитета у Београду.

2008–2009. био је запослен у Галерији Матице српске у Новом Саду

2012. запослио се у Одељењу за археографију Народне библиотеке Србије, где је радио до јануара 2023; стекао је звање вишег археографа

2013. уписао је докторске студије на Одељењу за историју уметности Филозофког факултета Универзитета у Београду (ментор проф. др Мирослав Тимотијевић)

2021. одбранио је докторску дисертацију под насловом Издавачка делатност Божидара и Вићенца Вуковића у Венецији (1519–1561) (ментор проф. др Зоран Ракић).

2022. стекао је звање научног сарадника.

Од фебруара 2023. запослен је у Институту за српски језик САНУ

Члан је Одељења за ликовне уметности Матице српске Говори енглески, служи се руским и италијанским језиком.