Озваничење сарадње са Истраживачким центром за словенско-евроазијске студије Универзитета Хокаидо у Сапору (Јапан)

Дана 27. септембра 2022. године у Београду, у просторијама Института за српски језик САНУ, потписан је Уговор о сарадњи са  Истраживачким центром за словенско-евроазијске студије Универзитета Хокаидо у Сапору (Јапан).

Уговор су потписали проф. др Мотоки Номаћи, директор Центра, и проф. др Софија Милорадовић, директор Института. Уговор представља озваничење сарадње која се у различитим видовима одвијала током низа претходних година и омогућава њен наставак уз формално поткрепљивање.