Сарадници Института за српски језик САНУ на 52. Научном састанку слависта у Вукове дане

На Филолошком факултету у Београду се од 14. до 19. септембра 2021. године одржао 52. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане у организацији Међународног славистичког центра. Део пленарних излагања био је 15. септембра уприличен и у Новом Саду.

Језичке теме скупа биле су ЈЕЗИЧКИ ДИНАМИЗАМ – ИНОВАЦИЈЕ И ЗАСТАРЕВАЊЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ и НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРЕ НА СТРАНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА: УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ И НАСТАВНА СРЕДСТВА.

На скупу су учествовали и сарадици Института за српски језик САНУ.

Првог дана скупа, 14. септембра, излагао је проф. др Виктор Савић са темом „Морфолошки архаизми Вукових речника”.

Трећег дана скупа, 16. септембра, реферате су изложили др Неђо Јошић („Ријечи с периферије лексичког система (имена, презимена и топоними) — заступљеност и однос према њима у Речнику САНУ”), др Ненад Ивановић („Функција лексике енглеског порекла и видови њене адаптације у путопису Нови свет или У Америци годину дана (1934) Јелене Димитријевић”), др Ђорђе Оташевић („Деантропонимни неологизми у савременом српском језику”), др Слободан Новокмет („Статус неологизама бираних за реч године у српском лексичком систему”) и др Светлана Слијепчевић Бјеливук („Ковид лексика: противници и заговорници вакцинације (лексичкосемантичка и концептуална анализа”).

Четвртог дана скупа, 17. септембра, реферат под називом „Ликовност као граматичко-стилска и књижевно-поетичка одлика путописа Африка Растка Петровића” излагала је др Данијела Станић, а реферате су имали још и др Тања Милосављевић („Лингвокултуролошка анализа Писама из Ниша Јелене Димитријевић”) и др Наташа Миланов („Именице субјективне оцене у путописима Писма из Норвешке И. Секулић и Африка Р. Петровића”).

Цео програм скупа можете прочитати овде.